ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سولماز بابایی، (1399). تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و مکمل زنجبیل بر سندرم تخمدان پلی کیستیک، مجله پزشکی ارومیه، 31(2)، 146-157. magiran.com/p2136889
Olmaz Babaei, (2020). The Effect of 12-week Pilates Training and Ginger Supplementation on Polycystic Ovary Syndrome in Women, Urmia Medical Journal, 31(2), 146-157. magiran.com/p2136889
سولماز بابایی، تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و مکمل زنجبیل بر سندرم تخمدان پلی کیستیک. مجله پزشکی ارومیه، 1399؛ 31(2): 146-157. magiran.com/p2136889
Olmaz Babaei, The Effect of 12-week Pilates Training and Ginger Supplementation on Polycystic Ovary Syndrome in Women, Urmia Medical Journal, 2020; 31(2): 146-157. magiran.com/p2136889
سولماز بابایی، "تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و مکمل زنجبیل بر سندرم تخمدان پلی کیستیک"، مجله پزشکی ارومیه 31، شماره 2 (1399): 146-157. magiran.com/p2136889
Olmaz Babaei, "The Effect of 12-week Pilates Training and Ginger Supplementation on Polycystic Ovary Syndrome in Women", Urmia Medical Journal 31, no.2 (2020): 146-157. magiran.com/p2136889
سولماز بابایی، (1399). 'تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و مکمل زنجبیل بر سندرم تخمدان پلی کیستیک'، مجله پزشکی ارومیه، 31(2)، صص.146-157. magiran.com/p2136889
Olmaz Babaei, (2020). 'The Effect of 12-week Pilates Training and Ginger Supplementation on Polycystic Ovary Syndrome in Women', Urmia Medical Journal, 31(2), pp.146-157. magiran.com/p2136889
سولماز بابایی. "تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و مکمل زنجبیل بر سندرم تخمدان پلی کیستیک". مجله پزشکی ارومیه، 31 ،2 ، 1399، 146-157. magiran.com/p2136889
Olmaz Babaei. "The Effect of 12-week Pilates Training and Ginger Supplementation on Polycystic Ovary Syndrome in Women", Urmia Medical Journal, 31, 2, 2020, 146-157. magiran.com/p2136889
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال