به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا علیزاده ارسی، عارف هوشیاری، علی آمقی رودسری، ابوالفضل غنی ئی، بهبود جعفری، ابوالفضل جعفری ثالث، (1397). بررسی تغییرات تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم مرغ در دوره انکوباسیون و تاثیر آن بر تکثیر داخل تخم مرغی ویروس ها، نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1(1)، 88-99. magiran.com/p2144406
Leila Alizadeh Arsi , Aref Hoshyari, Ali Ameghi Roodsary, Abolfazl Ghaniei, Behboud Jafari, Abolfazl Jafari Sales, (2018). Evaluation of Antibody Titer Changes against Newcastle Disease and in-fluenza (H9N2) In the Egg Yolk during Incubation Period and its Impact on The Replication of the Viruses, journal of new findings in veterinary microbiology, 1(1), 88-99. magiran.com/p2144406
لیلا علیزاده ارسی، عارف هوشیاری، علی آمقی رودسری، ابوالفضل غنی ئی، بهبود جعفری، ابوالفضل جعفری ثالث، بررسی تغییرات تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم مرغ در دوره انکوباسیون و تاثیر آن بر تکثیر داخل تخم مرغی ویروس ها. نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1397؛ 1(1): 88-99. magiran.com/p2144406
Leila Alizadeh Arsi , Aref Hoshyari, Ali Ameghi Roodsary, Abolfazl Ghaniei, Behboud Jafari, Abolfazl Jafari Sales, Evaluation of Antibody Titer Changes against Newcastle Disease and in-fluenza (H9N2) In the Egg Yolk during Incubation Period and its Impact on The Replication of the Viruses, journal of new findings in veterinary microbiology, 2018; 1(1): 88-99. magiran.com/p2144406
لیلا علیزاده ارسی، عارف هوشیاری، علی آمقی رودسری، ابوالفضل غنی ئی، بهبود جعفری، ابوالفضل جعفری ثالث، "بررسی تغییرات تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم مرغ در دوره انکوباسیون و تاثیر آن بر تکثیر داخل تخم مرغی ویروس ها"، نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی 1، شماره 1 (1397): 88-99. magiran.com/p2144406
Leila Alizadeh Arsi , Aref Hoshyari, Ali Ameghi Roodsary, Abolfazl Ghaniei, Behboud Jafari, Abolfazl Jafari Sales, "Evaluation of Antibody Titer Changes against Newcastle Disease and in-fluenza (H9N2) In the Egg Yolk during Incubation Period and its Impact on The Replication of the Viruses", journal of new findings in veterinary microbiology 1, no.1 (2018): 88-99. magiran.com/p2144406
لیلا علیزاده ارسی، عارف هوشیاری، علی آمقی رودسری، ابوالفضل غنی ئی، بهبود جعفری، ابوالفضل جعفری ثالث، (1397). 'بررسی تغییرات تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم مرغ در دوره انکوباسیون و تاثیر آن بر تکثیر داخل تخم مرغی ویروس ها'، نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1(1)، صص.88-99. magiran.com/p2144406
Leila Alizadeh Arsi , Aref Hoshyari, Ali Ameghi Roodsary, Abolfazl Ghaniei, Behboud Jafari, Abolfazl Jafari Sales, (2018). 'Evaluation of Antibody Titer Changes against Newcastle Disease and in-fluenza (H9N2) In the Egg Yolk during Incubation Period and its Impact on The Replication of the Viruses', journal of new findings in veterinary microbiology, 1(1), pp.88-99. magiran.com/p2144406
لیلا علیزاده ارسی؛ عارف هوشیاری؛ علی آمقی رودسری؛ ابوالفضل غنی ئی؛ بهبود جعفری؛ ابوالفضل جعفری ثالث. "بررسی تغییرات تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در زرده تخم مرغ در دوره انکوباسیون و تاثیر آن بر تکثیر داخل تخم مرغی ویروس ها". نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1 ،1 ، 1397، 88-99. magiran.com/p2144406
Leila Alizadeh Arsi ; Aref Hoshyari; Ali Ameghi Roodsary; Abolfazl Ghaniei; Behboud Jafari; Abolfazl Jafari Sales. "Evaluation of Antibody Titer Changes against Newcastle Disease and in-fluenza (H9N2) In the Egg Yolk during Incubation Period and its Impact on The Replication of the Viruses", journal of new findings in veterinary microbiology, 1, 1, 2018, 88-99. magiran.com/p2144406
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال