به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش خالدی، محمد بیات ترک، مهدی قیطاسی، (1399). بررسی اثربخشی تمرین درمانی در بهبود میزان درد و ناتوانی عملکردی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: مطالعۀ مروری نظام مند در کارآزمایی‌های بالینی انگلیسی زبان، فصلنامه بیهوشی و درد، 11(2)، 89-107. magiran.com/p2149496
Arash Khaledi, Mohammad Bayattork, Mehdi Gheitasi, (2020). The Effectiveness of Exercise Therapy on Improving Pain and Functional Disability in Patients with Non-Specific Chronic Low Back Pain: A Systematic Review of English Clinical Trials, Journal of Anesthesiology and Pain, 11(2), 89-107. magiran.com/p2149496
آرش خالدی، محمد بیات ترک، مهدی قیطاسی، بررسی اثربخشی تمرین درمانی در بهبود میزان درد و ناتوانی عملکردی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: مطالعۀ مروری نظام مند در کارآزمایی‌های بالینی انگلیسی زبان. فصلنامه بیهوشی و درد، 1399؛ 11(2): 89-107. magiran.com/p2149496
Arash Khaledi, Mohammad Bayattork, Mehdi Gheitasi, The Effectiveness of Exercise Therapy on Improving Pain and Functional Disability in Patients with Non-Specific Chronic Low Back Pain: A Systematic Review of English Clinical Trials, Journal of Anesthesiology and Pain, 2020; 11(2): 89-107. magiran.com/p2149496
آرش خالدی، محمد بیات ترک، مهدی قیطاسی، "بررسی اثربخشی تمرین درمانی در بهبود میزان درد و ناتوانی عملکردی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: مطالعۀ مروری نظام مند در کارآزمایی‌های بالینی انگلیسی زبان"، فصلنامه بیهوشی و درد 11، شماره 2 (1399): 89-107. magiran.com/p2149496
Arash Khaledi, Mohammad Bayattork, Mehdi Gheitasi, "The Effectiveness of Exercise Therapy on Improving Pain and Functional Disability in Patients with Non-Specific Chronic Low Back Pain: A Systematic Review of English Clinical Trials", Journal of Anesthesiology and Pain 11, no.2 (2020): 89-107. magiran.com/p2149496
آرش خالدی، محمد بیات ترک، مهدی قیطاسی، (1399). 'بررسی اثربخشی تمرین درمانی در بهبود میزان درد و ناتوانی عملکردی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: مطالعۀ مروری نظام مند در کارآزمایی‌های بالینی انگلیسی زبان'، فصلنامه بیهوشی و درد، 11(2)، صص.89-107. magiran.com/p2149496
Arash Khaledi, Mohammad Bayattork, Mehdi Gheitasi, (2020). 'The Effectiveness of Exercise Therapy on Improving Pain and Functional Disability in Patients with Non-Specific Chronic Low Back Pain: A Systematic Review of English Clinical Trials', Journal of Anesthesiology and Pain, 11(2), pp.89-107. magiran.com/p2149496
آرش خالدی؛ محمد بیات ترک؛ مهدی قیطاسی. "بررسی اثربخشی تمرین درمانی در بهبود میزان درد و ناتوانی عملکردی افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: مطالعۀ مروری نظام مند در کارآزمایی‌های بالینی انگلیسی زبان". فصلنامه بیهوشی و درد، 11 ،2 ، 1399، 89-107. magiran.com/p2149496
Arash Khaledi; Mohammad Bayattork; Mehdi Gheitasi. "The Effectiveness of Exercise Therapy on Improving Pain and Functional Disability in Patients with Non-Specific Chronic Low Back Pain: A Systematic Review of English Clinical Trials", Journal of Anesthesiology and Pain, 11, 2, 2020, 89-107. magiran.com/p2149496
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال