به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس کاظمی نجف آبادی، علیرضا غفاری، (1398). ارزیابی کفایت منابع حقوق نفت در توسعه صنایع داخلی ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 21(65)، 115-136. magiran.com/p2165706
Abbas Kazemi Najaf Abadi , Alireza Ghafari, (2020). An Assessment of Oil Legislation Sources Adequacy in National Oil and Gas Industry Equipment Development in Upstream Sector, Journal of Public Law Research, 21(65), 115-136. magiran.com/p2165706
عباس کاظمی نجف آبادی، علیرضا غفاری، ارزیابی کفایت منابع حقوق نفت در توسعه صنایع داخلی ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 1398؛ 21(65): 115-136. magiran.com/p2165706
Abbas Kazemi Najaf Abadi , Alireza Ghafari, An Assessment of Oil Legislation Sources Adequacy in National Oil and Gas Industry Equipment Development in Upstream Sector, Journal of Public Law Research, 2020; 21(65): 115-136. magiran.com/p2165706
عباس کاظمی نجف آبادی، علیرضا غفاری، "ارزیابی کفایت منابع حقوق نفت در توسعه صنایع داخلی ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی"، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 21، شماره 65 (1398): 115-136. magiran.com/p2165706
Abbas Kazemi Najaf Abadi , Alireza Ghafari, "An Assessment of Oil Legislation Sources Adequacy in National Oil and Gas Industry Equipment Development in Upstream Sector", Journal of Public Law Research 21, no.65 (2020): 115-136. magiran.com/p2165706
عباس کاظمی نجف آبادی، علیرضا غفاری، (1398). 'ارزیابی کفایت منابع حقوق نفت در توسعه صنایع داخلی ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی'، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 21(65)، صص.115-136. magiran.com/p2165706
Abbas Kazemi Najaf Abadi , Alireza Ghafari, (2020). 'An Assessment of Oil Legislation Sources Adequacy in National Oil and Gas Industry Equipment Development in Upstream Sector', Journal of Public Law Research, 21(65), pp.115-136. magiran.com/p2165706
عباس کاظمی نجف آبادی؛ علیرضا غفاری. "ارزیابی کفایت منابع حقوق نفت در توسعه صنایع داخلی ساخت تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی". فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 21 ،65 ، 1398، 115-136. magiran.com/p2165706
Abbas Kazemi Najaf Abadi ; Alireza Ghafari. "An Assessment of Oil Legislation Sources Adequacy in National Oil and Gas Industry Equipment Development in Upstream Sector", Journal of Public Law Research, 21, 65, 2020, 115-136. magiran.com/p2165706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال