به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید ولدی، سید محمدکاظم واعظ موسوی، مرتضی ناجی، (1399). رابطه سطح سوادبدنی فرزندان خانواده های نظامی با ویژگی های شغلی پدران، مجله علوم مراقبتی نظامی، 7(2)، 126-137. magiran.com/p2181459
S.Valadi, M.Vaezmousavi, M. Naji, (2020). Relationship between the levels of the physical literacy of children Military Families with Job characteristics of their Fathers, Journal of Military Caring Sciences, 7(2), 126-137. magiran.com/p2181459
سعید ولدی، سید محمدکاظم واعظ موسوی، مرتضی ناجی، رابطه سطح سوادبدنی فرزندان خانواده های نظامی با ویژگی های شغلی پدران. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1399؛ 7(2): 126-137. magiran.com/p2181459
S.Valadi, M.Vaezmousavi, M. Naji, Relationship between the levels of the physical literacy of children Military Families with Job characteristics of their Fathers, Journal of Military Caring Sciences, 2020; 7(2): 126-137. magiran.com/p2181459
سعید ولدی، سید محمدکاظم واعظ موسوی، مرتضی ناجی، "رابطه سطح سوادبدنی فرزندان خانواده های نظامی با ویژگی های شغلی پدران"، مجله علوم مراقبتی نظامی 7، شماره 2 (1399): 126-137. magiran.com/p2181459
S.Valadi, M.Vaezmousavi, M. Naji, "Relationship between the levels of the physical literacy of children Military Families with Job characteristics of their Fathers", Journal of Military Caring Sciences 7, no.2 (2020): 126-137. magiran.com/p2181459
سعید ولدی، سید محمدکاظم واعظ موسوی، مرتضی ناجی، (1399). 'رابطه سطح سوادبدنی فرزندان خانواده های نظامی با ویژگی های شغلی پدران'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 7(2)، صص.126-137. magiran.com/p2181459
S.Valadi, M.Vaezmousavi, M. Naji, (2020). 'Relationship between the levels of the physical literacy of children Military Families with Job characteristics of their Fathers', Journal of Military Caring Sciences, 7(2), pp.126-137. magiran.com/p2181459
سعید ولدی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ مرتضی ناجی. "رابطه سطح سوادبدنی فرزندان خانواده های نظامی با ویژگی های شغلی پدران". مجله علوم مراقبتی نظامی، 7 ،2 ، 1399، 126-137. magiran.com/p2181459
S.Valadi; M.Vaezmousavi; M. Naji. "Relationship between the levels of the physical literacy of children Military Families with Job characteristics of their Fathers", Journal of Military Caring Sciences, 7, 2, 2020, 126-137. magiran.com/p2181459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال