به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید آزادی، ابوافضل مشکینی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، احسان مصطفوی، محسن احدنژاد روشتی، پریسا ملکی، (1399). مدل سازی ارتباط فضایی سرطان های ریه با فاکتورهای محیط ساخته شده در محلات شهر تهران، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52(114)، 1153-1176. magiran.com/p2212621
Saeid Azadi Ghatar, Abolfazl Meshkini , Abdolreza Roknoldin Eftekhari, Ehsan Mostafavi, Mohsen Ahadnejad Reveshty, Parisa Maleki, (2020). Modelling the Spatial Association of Lung Cancer with Built Environmental Factors in Neighborhoods of Tehran Metropolitan, Human Geography Research Quarterly, 52(114), 1153-1176. magiran.com/p2212621
سعید آزادی، ابوافضل مشکینی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، احسان مصطفوی، محسن احدنژاد روشتی، پریسا ملکی، مدل سازی ارتباط فضایی سرطان های ریه با فاکتورهای محیط ساخته شده در محلات شهر تهران. فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1399؛ 52(114): 1153-1176. magiran.com/p2212621
Saeid Azadi Ghatar, Abolfazl Meshkini , Abdolreza Roknoldin Eftekhari, Ehsan Mostafavi, Mohsen Ahadnejad Reveshty, Parisa Maleki, Modelling the Spatial Association of Lung Cancer with Built Environmental Factors in Neighborhoods of Tehran Metropolitan, Human Geography Research Quarterly, 2020; 52(114): 1153-1176. magiran.com/p2212621
سعید آزادی، ابوافضل مشکینی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، احسان مصطفوی، محسن احدنژاد روشتی، پریسا ملکی، "مدل سازی ارتباط فضایی سرطان های ریه با فاکتورهای محیط ساخته شده در محلات شهر تهران"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 52، شماره 114 (1399): 1153-1176. magiran.com/p2212621
Saeid Azadi Ghatar, Abolfazl Meshkini , Abdolreza Roknoldin Eftekhari, Ehsan Mostafavi, Mohsen Ahadnejad Reveshty, Parisa Maleki, "Modelling the Spatial Association of Lung Cancer with Built Environmental Factors in Neighborhoods of Tehran Metropolitan", Human Geography Research Quarterly 52, no.114 (2020): 1153-1176. magiran.com/p2212621
سعید آزادی، ابوافضل مشکینی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، احسان مصطفوی، محسن احدنژاد روشتی، پریسا ملکی، (1399). 'مدل سازی ارتباط فضایی سرطان های ریه با فاکتورهای محیط ساخته شده در محلات شهر تهران'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52(114)، صص.1153-1176. magiran.com/p2212621
Saeid Azadi Ghatar, Abolfazl Meshkini , Abdolreza Roknoldin Eftekhari, Ehsan Mostafavi, Mohsen Ahadnejad Reveshty, Parisa Maleki, (2020). 'Modelling the Spatial Association of Lung Cancer with Built Environmental Factors in Neighborhoods of Tehran Metropolitan', Human Geography Research Quarterly, 52(114), pp.1153-1176. magiran.com/p2212621
سعید آزادی؛ ابوافضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ احسان مصطفوی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ پریسا ملکی. "مدل سازی ارتباط فضایی سرطان های ریه با فاکتورهای محیط ساخته شده در محلات شهر تهران". فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52 ،114 ، 1399، 1153-1176. magiran.com/p2212621
Saeid Azadi Ghatar; Abolfazl Meshkini ; Abdolreza Roknoldin Eftekhari; Ehsan Mostafavi; Mohsen Ahadnejad Reveshty; Parisa Maleki. "Modelling the Spatial Association of Lung Cancer with Built Environmental Factors in Neighborhoods of Tehran Metropolitan", Human Geography Research Quarterly, 52, 114, 2020, 1153-1176. magiran.com/p2212621
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال