به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد قاسمی، فرهاد عزیز پور، (1399). تحول در نظام فعالیت و دگردیسی سازمان فضایی نواحی روستایی حاشیه زاینده رود (مطالعه موردی: ناحیه بن رود و جلگه (شهرستان اصفهان))، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52(114)، 1453-1474. magiran.com/p2212636
Mohammad Ghasemi , Farhad Aziz Pour, (2020). Evolution of the activity system in the process of spatial organization of the rural areas of Zayandeh RoodCase Study: Benroud and Jaljeh (Isfahan County), Human Geography Research Quarterly, 52(114), 1453-1474. magiran.com/p2212636
محمد قاسمی، فرهاد عزیز پور، تحول در نظام فعالیت و دگردیسی سازمان فضایی نواحی روستایی حاشیه زاینده رود (مطالعه موردی: ناحیه بن رود و جلگه (شهرستان اصفهان)). فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1399؛ 52(114): 1453-1474. magiran.com/p2212636
Mohammad Ghasemi , Farhad Aziz Pour, Evolution of the activity system in the process of spatial organization of the rural areas of Zayandeh RoodCase Study: Benroud and Jaljeh (Isfahan County), Human Geography Research Quarterly, 2020; 52(114): 1453-1474. magiran.com/p2212636
محمد قاسمی، فرهاد عزیز پور، "تحول در نظام فعالیت و دگردیسی سازمان فضایی نواحی روستایی حاشیه زاینده رود (مطالعه موردی: ناحیه بن رود و جلگه (شهرستان اصفهان))"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 52، شماره 114 (1399): 1453-1474. magiran.com/p2212636
Mohammad Ghasemi , Farhad Aziz Pour, "Evolution of the activity system in the process of spatial organization of the rural areas of Zayandeh RoodCase Study: Benroud and Jaljeh (Isfahan County)", Human Geography Research Quarterly 52, no.114 (2020): 1453-1474. magiran.com/p2212636
محمد قاسمی، فرهاد عزیز پور، (1399). 'تحول در نظام فعالیت و دگردیسی سازمان فضایی نواحی روستایی حاشیه زاینده رود (مطالعه موردی: ناحیه بن رود و جلگه (شهرستان اصفهان))'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52(114)، صص.1453-1474. magiran.com/p2212636
Mohammad Ghasemi , Farhad Aziz Pour, (2020). 'Evolution of the activity system in the process of spatial organization of the rural areas of Zayandeh RoodCase Study: Benroud and Jaljeh (Isfahan County)', Human Geography Research Quarterly, 52(114), pp.1453-1474. magiran.com/p2212636
محمد قاسمی؛ فرهاد عزیز پور. "تحول در نظام فعالیت و دگردیسی سازمان فضایی نواحی روستایی حاشیه زاینده رود (مطالعه موردی: ناحیه بن رود و جلگه (شهرستان اصفهان))". فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 52 ،114 ، 1399، 1453-1474. magiran.com/p2212636
Mohammad Ghasemi ; Farhad Aziz Pour. "Evolution of the activity system in the process of spatial organization of the rural areas of Zayandeh RoodCase Study: Benroud and Jaljeh (Isfahan County)", Human Geography Research Quarterly, 52, 114, 2020, 1453-1474. magiran.com/p2212636
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال