به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سلیمه صفورایی پاریزی، فائزه نادری، محمد مهدی صفورایی پاریزی، (1399). نقش تعدیل کننده هوش معنوی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران کرونایی، مجله پژوهش های روان شناسی اسلامی، 2(2)، 137-159. magiran.com/p2212794
Salimeh Safouraei Parizi, Faezeh Naderi, Mohammad Mahdi Safouraei Pariz, (2020). The Moderating Role of Spiritual Intelligence in the Relationship between Social Support and Death Anxiety in Covid-19 Patients, Islamic Psychological Research, 2(2), 137-159. magiran.com/p2212794
سلیمه صفورایی پاریزی، فائزه نادری، محمد مهدی صفورایی پاریزی، نقش تعدیل کننده هوش معنوی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران کرونایی. مجله پژوهش های روان شناسی اسلامی، 1399؛ 2(2): 137-159. magiran.com/p2212794
Salimeh Safouraei Parizi, Faezeh Naderi, Mohammad Mahdi Safouraei Pariz, The Moderating Role of Spiritual Intelligence in the Relationship between Social Support and Death Anxiety in Covid-19 Patients, Islamic Psychological Research, 2020; 2(2): 137-159. magiran.com/p2212794
سلیمه صفورایی پاریزی، فائزه نادری، محمد مهدی صفورایی پاریزی، "نقش تعدیل کننده هوش معنوی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران کرونایی"، مجله پژوهش های روان شناسی اسلامی 2، شماره 2 (1399): 137-159. magiran.com/p2212794
Salimeh Safouraei Parizi, Faezeh Naderi, Mohammad Mahdi Safouraei Pariz, "The Moderating Role of Spiritual Intelligence in the Relationship between Social Support and Death Anxiety in Covid-19 Patients", Islamic Psychological Research 2, no.2 (2020): 137-159. magiran.com/p2212794
سلیمه صفورایی پاریزی، فائزه نادری، محمد مهدی صفورایی پاریزی، (1399). 'نقش تعدیل کننده هوش معنوی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران کرونایی'، مجله پژوهش های روان شناسی اسلامی، 2(2)، صص.137-159. magiran.com/p2212794
Salimeh Safouraei Parizi, Faezeh Naderi, Mohammad Mahdi Safouraei Pariz, (2020). 'The Moderating Role of Spiritual Intelligence in the Relationship between Social Support and Death Anxiety in Covid-19 Patients', Islamic Psychological Research, 2(2), pp.137-159. magiran.com/p2212794
سلیمه صفورایی پاریزی؛ فائزه نادری؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی. "نقش تعدیل کننده هوش معنوی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران کرونایی". مجله پژوهش های روان شناسی اسلامی، 2 ،2 ، 1399، 137-159. magiran.com/p2212794
Salimeh Safouraei Parizi; Faezeh Naderi; Mohammad Mahdi Safouraei Pariz. "The Moderating Role of Spiritual Intelligence in the Relationship between Social Support and Death Anxiety in Covid-19 Patients", Islamic Psychological Research, 2, 2, 2020, 137-159. magiran.com/p2212794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال