به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر فرج الهی، ایمان اسلامی، (1400). تحلیل اثر اکوتوریسم بر سرمایه های معیشت روستایی در چارچوب پایداری (مورد مطالعه: روستای پالنگان کردستان)، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73(4)، 832-842. magiran.com/p2251239
Asghar Farajollahi, Iman Islami , (2021). Analysis of the Impact of Ecotourism on Capitals of Rural Livelihoods in the Sustainability Framework (Case Study: Palangan Village of Kurdistan), Journal of Range and Watershed Management, 73(4), 832-842. magiran.com/p2251239
اصغر فرج الهی، ایمان اسلامی، تحلیل اثر اکوتوریسم بر سرمایه های معیشت روستایی در چارچوب پایداری (مورد مطالعه: روستای پالنگان کردستان). فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1400؛ 73(4): 832-842. magiran.com/p2251239
Asghar Farajollahi, Iman Islami , Analysis of the Impact of Ecotourism on Capitals of Rural Livelihoods in the Sustainability Framework (Case Study: Palangan Village of Kurdistan), Journal of Range and Watershed Management, 2021; 73(4): 832-842. magiran.com/p2251239
اصغر فرج الهی، ایمان اسلامی، "تحلیل اثر اکوتوریسم بر سرمایه های معیشت روستایی در چارچوب پایداری (مورد مطالعه: روستای پالنگان کردستان)"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 73، شماره 4 (1400): 832-842. magiran.com/p2251239
Asghar Farajollahi, Iman Islami , "Analysis of the Impact of Ecotourism on Capitals of Rural Livelihoods in the Sustainability Framework (Case Study: Palangan Village of Kurdistan)", Journal of Range and Watershed Management 73, no.4 (2021): 832-842. magiran.com/p2251239
اصغر فرج الهی، ایمان اسلامی، (1400). 'تحلیل اثر اکوتوریسم بر سرمایه های معیشت روستایی در چارچوب پایداری (مورد مطالعه: روستای پالنگان کردستان)'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73(4)، صص.832-842. magiran.com/p2251239
Asghar Farajollahi, Iman Islami , (2021). 'Analysis of the Impact of Ecotourism on Capitals of Rural Livelihoods in the Sustainability Framework (Case Study: Palangan Village of Kurdistan)', Journal of Range and Watershed Management, 73(4), pp.832-842. magiran.com/p2251239
اصغر فرج الهی؛ ایمان اسلامی. "تحلیل اثر اکوتوریسم بر سرمایه های معیشت روستایی در چارچوب پایداری (مورد مطالعه: روستای پالنگان کردستان)". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 73 ،4 ، 1400، 832-842. magiran.com/p2251239
Asghar Farajollahi; Iman Islami . "Analysis of the Impact of Ecotourism on Capitals of Rural Livelihoods in the Sustainability Framework (Case Study: Palangan Village of Kurdistan)", Journal of Range and Watershed Management, 73, 4, 2021, 832-842. magiran.com/p2251239
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال