به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سروش برخورداری، سید مهدی هاشمی، (1400). آنالیز و تعیین میزان تراوش در کانال خاکی آبیاری با استفاده از مدل عددی مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری دشت مغان، نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 21(80)، 19-36. magiran.com/p2251626
Soroush Barkhordari, Mehdy Hashemy , (2021). Analysis and Determine of Seepage Rate in Irrigation Earthen Canal Using Numerical Model (Case Study: Main Canal of Moghan Plain Irrigation Network), Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 21(80), 19-36. magiran.com/p2251626
سروش برخورداری، سید مهدی هاشمی، آنالیز و تعیین میزان تراوش در کانال خاکی آبیاری با استفاده از مدل عددی مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری دشت مغان. نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 1400؛ 21(80): 19-36. magiran.com/p2251626
Soroush Barkhordari, Mehdy Hashemy , Analysis and Determine of Seepage Rate in Irrigation Earthen Canal Using Numerical Model (Case Study: Main Canal of Moghan Plain Irrigation Network), Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 2021; 21(80): 19-36. magiran.com/p2251626
سروش برخورداری، سید مهدی هاشمی، "آنالیز و تعیین میزان تراوش در کانال خاکی آبیاری با استفاده از مدل عددی مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری دشت مغان"، نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 21، شماره 80 (1400): 19-36. magiran.com/p2251626
Soroush Barkhordari, Mehdy Hashemy , "Analysis and Determine of Seepage Rate in Irrigation Earthen Canal Using Numerical Model (Case Study: Main Canal of Moghan Plain Irrigation Network)", Irrigation and Drainage Structures Engineering Research 21, no.80 (2021): 19-36. magiran.com/p2251626
سروش برخورداری، سید مهدی هاشمی، (1400). 'آنالیز و تعیین میزان تراوش در کانال خاکی آبیاری با استفاده از مدل عددی مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری دشت مغان'، نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 21(80)، صص.19-36. magiran.com/p2251626
Soroush Barkhordari, Mehdy Hashemy , (2021). 'Analysis and Determine of Seepage Rate in Irrigation Earthen Canal Using Numerical Model (Case Study: Main Canal of Moghan Plain Irrigation Network)', Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 21(80), pp.19-36. magiran.com/p2251626
سروش برخورداری؛ سید مهدی هاشمی. "آنالیز و تعیین میزان تراوش در کانال خاکی آبیاری با استفاده از مدل عددی مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری دشت مغان". نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی، 21 ،80 ، 1400، 19-36. magiran.com/p2251626
Soroush Barkhordari; Mehdy Hashemy . "Analysis and Determine of Seepage Rate in Irrigation Earthen Canal Using Numerical Model (Case Study: Main Canal of Moghan Plain Irrigation Network)", Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 21, 80, 2021, 19-36. magiran.com/p2251626
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال