به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه تقی پور، سامیه سیاه پوش، فردوس کاظمی دلیوند، پرستو صادقی، ترگل فرجاد طهرانی، (1398). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت درمانی بر بهبود آشفتگی های مرتبط با مرگ و سرسختی روان شناختی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(4)، 1694-1703. magiran.com/p2264947
Roghayeh Taghipour , Samiyeh siahpoosh, Ferdous kazemi dalivand, Parastoo Sadeghi, Targol Farjadtehrani, (2019). Comparison of the Effect of Cognitive-Behavioral Therapy and Narrative Therapy in Improving Death Related Distress and Psychological Hardiness in Female Patients with Breast Cancer, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(4), 1694-1703. magiran.com/p2264947
رقیه تقی پور، سامیه سیاه پوش، فردوس کاظمی دلیوند، پرستو صادقی، ترگل فرجاد طهرانی، اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت درمانی بر بهبود آشفتگی های مرتبط با مرگ و سرسختی روان شناختی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1398؛ 62(4): 1694-1703. magiran.com/p2264947
Roghayeh Taghipour , Samiyeh siahpoosh, Ferdous kazemi dalivand, Parastoo Sadeghi, Targol Farjadtehrani, Comparison of the Effect of Cognitive-Behavioral Therapy and Narrative Therapy in Improving Death Related Distress and Psychological Hardiness in Female Patients with Breast Cancer, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2019; 62(4): 1694-1703. magiran.com/p2264947
رقیه تقی پور، سامیه سیاه پوش، فردوس کاظمی دلیوند، پرستو صادقی، ترگل فرجاد طهرانی، "اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت درمانی بر بهبود آشفتگی های مرتبط با مرگ و سرسختی روان شناختی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62، شماره 4 (1398): 1694-1703. magiran.com/p2264947
Roghayeh Taghipour , Samiyeh siahpoosh, Ferdous kazemi dalivand, Parastoo Sadeghi, Targol Farjadtehrani, "Comparison of the Effect of Cognitive-Behavioral Therapy and Narrative Therapy in Improving Death Related Distress and Psychological Hardiness in Female Patients with Breast Cancer", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 62, no.4 (2019): 1694-1703. magiran.com/p2264947
رقیه تقی پور، سامیه سیاه پوش، فردوس کاظمی دلیوند، پرستو صادقی، ترگل فرجاد طهرانی، (1398). 'اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت درمانی بر بهبود آشفتگی های مرتبط با مرگ و سرسختی روان شناختی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(4)، صص.1694-1703. magiran.com/p2264947
Roghayeh Taghipour , Samiyeh siahpoosh, Ferdous kazemi dalivand, Parastoo Sadeghi, Targol Farjadtehrani, (2019). 'Comparison of the Effect of Cognitive-Behavioral Therapy and Narrative Therapy in Improving Death Related Distress and Psychological Hardiness in Female Patients with Breast Cancer', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(4), pp.1694-1703. magiran.com/p2264947
رقیه تقی پور؛ سامیه سیاه پوش؛ فردوس کاظمی دلیوند؛ پرستو صادقی؛ ترگل فرجاد طهرانی. "اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روایت درمانی بر بهبود آشفتگی های مرتبط با مرگ و سرسختی روان شناختی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62 ،4 ، 1398، 1694-1703. magiran.com/p2264947
Roghayeh Taghipour ; Samiyeh siahpoosh; Ferdous kazemi dalivand; Parastoo Sadeghi; Targol Farjadtehrani. "Comparison of the Effect of Cognitive-Behavioral Therapy and Narrative Therapy in Improving Death Related Distress and Psychological Hardiness in Female Patients with Breast Cancer", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 4, 2019, 1694-1703. magiran.com/p2264947
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال