به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود حبیبی نجفی، سید ابراهیم حسینی، سید علی یاسینی اردکانی، ژاله خوشخو، نرگس مورکی، (1400). بررسی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره اکالیپتوس و کاربرد آن در تولید فیلم نشاسته سیب زمینی جهت بسته بندی گوشت، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 18(4)، 211-224. magiran.com/p2266313
Masoud Habibi Najafi, Ebrahim Hoseini, Seyed Ali Yasini Ardakani, Zhaleh Khoshkhoo, Nargess Mooraki, (2021). Evaluation of the antimicrobial and antioxidant properties of eucalyptus and application in the production of potato starch for meat packing., Food Science and Technology, 18(4), 211-224. magiran.com/p2266313
مسعود حبیبی نجفی، سید ابراهیم حسینی، سید علی یاسینی اردکانی، ژاله خوشخو، نرگس مورکی، بررسی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره اکالیپتوس و کاربرد آن در تولید فیلم نشاسته سیب زمینی جهت بسته بندی گوشت. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1400؛ 18(4): 211-224. magiran.com/p2266313
Masoud Habibi Najafi, Ebrahim Hoseini, Seyed Ali Yasini Ardakani, Zhaleh Khoshkhoo, Nargess Mooraki, Evaluation of the antimicrobial and antioxidant properties of eucalyptus and application in the production of potato starch for meat packing., Food Science and Technology, 2021; 18(4): 211-224. magiran.com/p2266313
مسعود حبیبی نجفی، سید ابراهیم حسینی، سید علی یاسینی اردکانی، ژاله خوشخو، نرگس مورکی، "بررسی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره اکالیپتوس و کاربرد آن در تولید فیلم نشاسته سیب زمینی جهت بسته بندی گوشت"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 18، شماره 4 (1400): 211-224. magiran.com/p2266313
Masoud Habibi Najafi, Ebrahim Hoseini, Seyed Ali Yasini Ardakani, Zhaleh Khoshkhoo, Nargess Mooraki, "Evaluation of the antimicrobial and antioxidant properties of eucalyptus and application in the production of potato starch for meat packing.", Food Science and Technology 18, no.4 (2021): 211-224. magiran.com/p2266313
مسعود حبیبی نجفی، سید ابراهیم حسینی، سید علی یاسینی اردکانی، ژاله خوشخو، نرگس مورکی، (1400). 'بررسی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره اکالیپتوس و کاربرد آن در تولید فیلم نشاسته سیب زمینی جهت بسته بندی گوشت'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 18(4)، صص.211-224. magiran.com/p2266313
Masoud Habibi Najafi, Ebrahim Hoseini, Seyed Ali Yasini Ardakani, Zhaleh Khoshkhoo, Nargess Mooraki, (2021). 'Evaluation of the antimicrobial and antioxidant properties of eucalyptus and application in the production of potato starch for meat packing.', Food Science and Technology, 18(4), pp.211-224. magiran.com/p2266313
مسعود حبیبی نجفی؛ سید ابراهیم حسینی؛ سید علی یاسینی اردکانی؛ ژاله خوشخو؛ نرگس مورکی. "بررسی خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره اکالیپتوس و کاربرد آن در تولید فیلم نشاسته سیب زمینی جهت بسته بندی گوشت". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 18 ،4 ، 1400، 211-224. magiran.com/p2266313
Masoud Habibi Najafi; Ebrahim Hoseini; Seyed Ali Yasini Ardakani; Zhaleh Khoshkhoo; Nargess Mooraki. "Evaluation of the antimicrobial and antioxidant properties of eucalyptus and application in the production of potato starch for meat packing.", Food Science and Technology, 18, 4, 2021, 211-224. magiran.com/p2266313
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال