به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور دهقان منشادی، سارا دیبازر، یاسر حیدری، فهیمه کلانترزاده، (1400). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس و کمال گرایی دانش آموزان دختر مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر یزد، نشریه طلوع بهداشت، 20(1)، 69-79. magiran.com/p2276399
Mansour Dehghan Manshadi, Sara Dibaraz, Yaser Heidary, Fahima Kalantarzadeh, (2021). The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Decreasing Stress andPerfectionism among Female Second-Grade Students of State Elite High Schools of Yazd, Tolooe Behdasht, 20(1), 69-79. magiran.com/p2276399
منصور دهقان منشادی، سارا دیبازر، یاسر حیدری، فهیمه کلانترزاده، اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس و کمال گرایی دانش آموزان دختر مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر یزد. نشریه طلوع بهداشت، 1400؛ 20(1): 69-79. magiran.com/p2276399
Mansour Dehghan Manshadi, Sara Dibaraz, Yaser Heidary, Fahima Kalantarzadeh, The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Decreasing Stress andPerfectionism among Female Second-Grade Students of State Elite High Schools of Yazd, Tolooe Behdasht, 2021; 20(1): 69-79. magiran.com/p2276399
منصور دهقان منشادی، سارا دیبازر، یاسر حیدری، فهیمه کلانترزاده، "اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس و کمال گرایی دانش آموزان دختر مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر یزد"، نشریه طلوع بهداشت 20، شماره 1 (1400): 69-79. magiran.com/p2276399
Mansour Dehghan Manshadi, Sara Dibaraz, Yaser Heidary, Fahima Kalantarzadeh, "The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Decreasing Stress andPerfectionism among Female Second-Grade Students of State Elite High Schools of Yazd", Tolooe Behdasht 20, no.1 (2021): 69-79. magiran.com/p2276399
منصور دهقان منشادی، سارا دیبازر، یاسر حیدری، فهیمه کلانترزاده، (1400). 'اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس و کمال گرایی دانش آموزان دختر مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر یزد'، نشریه طلوع بهداشت، 20(1)، صص.69-79. magiran.com/p2276399
Mansour Dehghan Manshadi, Sara Dibaraz, Yaser Heidary, Fahima Kalantarzadeh, (2021). 'The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Decreasing Stress andPerfectionism among Female Second-Grade Students of State Elite High Schools of Yazd', Tolooe Behdasht, 20(1), pp.69-79. magiran.com/p2276399
منصور دهقان منشادی؛ سارا دیبازر؛ یاسر حیدری؛ فهیمه کلانترزاده. "اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس و کمال گرایی دانش آموزان دختر مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر یزد". نشریه طلوع بهداشت، 20 ،1 ، 1400، 69-79. magiran.com/p2276399
Mansour Dehghan Manshadi; Sara Dibaraz; Yaser Heidary; Fahima Kalantarzadeh. "The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Decreasing Stress andPerfectionism among Female Second-Grade Students of State Elite High Schools of Yazd", Tolooe Behdasht, 20, 1, 2021, 69-79. magiran.com/p2276399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال