به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین الهام، محمدرضا برزگر، امیرکیا عامری ثانی، (1400). امکان سنجی استفاده از دفاع اضطرار توسط برنامه نویس خودروی خودران بر اساس مبانی حقوق کیفری ایران و رویه های مربوط به قتل ناشی از اضطرار در کامن لا، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 8(1)، 1-26. magiran.com/p2287228
Gholamhussein Elham, MohammadReza Barzegar , Amirkia Ameri Sani, (2021). A Feasibility Study of Programmer Use of Necessity as a Defense for Self-Driving Cars Based on the Foundations of Iranian Criminal Law and Precedents Relative to Homicide-by-Necessity in Common Law, Journal of Comparative Study of Islamic and Western Law, 8(1), 1-26. magiran.com/p2287228
غلامحسین الهام، محمدرضا برزگر، امیرکیا عامری ثانی، امکان سنجی استفاده از دفاع اضطرار توسط برنامه نویس خودروی خودران بر اساس مبانی حقوق کیفری ایران و رویه های مربوط به قتل ناشی از اضطرار در کامن لا. فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 1400؛ 8(1): 1-26. magiran.com/p2287228
Gholamhussein Elham, MohammadReza Barzegar , Amirkia Ameri Sani, A Feasibility Study of Programmer Use of Necessity as a Defense for Self-Driving Cars Based on the Foundations of Iranian Criminal Law and Precedents Relative to Homicide-by-Necessity in Common Law, Journal of Comparative Study of Islamic and Western Law, 2021; 8(1): 1-26. magiran.com/p2287228
غلامحسین الهام، محمدرضا برزگر، امیرکیا عامری ثانی، "امکان سنجی استفاده از دفاع اضطرار توسط برنامه نویس خودروی خودران بر اساس مبانی حقوق کیفری ایران و رویه های مربوط به قتل ناشی از اضطرار در کامن لا"، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 8، شماره 1 (1400): 1-26. magiran.com/p2287228
Gholamhussein Elham, MohammadReza Barzegar , Amirkia Ameri Sani, "A Feasibility Study of Programmer Use of Necessity as a Defense for Self-Driving Cars Based on the Foundations of Iranian Criminal Law and Precedents Relative to Homicide-by-Necessity in Common Law", Journal of Comparative Study of Islamic and Western Law 8, no.1 (2021): 1-26. magiran.com/p2287228
غلامحسین الهام، محمدرضا برزگر، امیرکیا عامری ثانی، (1400). 'امکان سنجی استفاده از دفاع اضطرار توسط برنامه نویس خودروی خودران بر اساس مبانی حقوق کیفری ایران و رویه های مربوط به قتل ناشی از اضطرار در کامن لا'، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 8(1)، صص.1-26. magiran.com/p2287228
Gholamhussein Elham, MohammadReza Barzegar , Amirkia Ameri Sani, (2021). 'A Feasibility Study of Programmer Use of Necessity as a Defense for Self-Driving Cars Based on the Foundations of Iranian Criminal Law and Precedents Relative to Homicide-by-Necessity in Common Law', Journal of Comparative Study of Islamic and Western Law, 8(1), pp.1-26. magiran.com/p2287228
غلامحسین الهام؛ محمدرضا برزگر؛ امیرکیا عامری ثانی. "امکان سنجی استفاده از دفاع اضطرار توسط برنامه نویس خودروی خودران بر اساس مبانی حقوق کیفری ایران و رویه های مربوط به قتل ناشی از اضطرار در کامن لا". فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 8 ،1 ، 1400، 1-26. magiran.com/p2287228
Gholamhussein Elham; MohammadReza Barzegar ; Amirkia Ameri Sani. "A Feasibility Study of Programmer Use of Necessity as a Defense for Self-Driving Cars Based on the Foundations of Iranian Criminal Law and Precedents Relative to Homicide-by-Necessity in Common Law", Journal of Comparative Study of Islamic and Western Law, 8, 1, 2021, 1-26. magiran.com/p2287228
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال