به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش طالبی، بهارک شیرزاد کبریا، یلدا دلگشایی، عباس خورشیدی، مهدی شریعتمداری، (1398). ارائه الگوی برنامه ریزی جانشینی برای مدیران مناطق چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان کرج، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 3(5)، 122-131. magiran.com/p2302162
Dariush Talebi, Baharak Shirzad Kebria, Yalda Delgoshaei, Abbas Khorshidi, Mehdi Shariatmadari, (2020). Presenting Pattern of Succession Planning for Managers of the four District of Education of Karaj City, Islamic Lifestyle Centered on Health, 3(5), 122-131. magiran.com/p2302162
داریوش طالبی، بهارک شیرزاد کبریا، یلدا دلگشایی، عباس خورشیدی، مهدی شریعتمداری، ارائه الگوی برنامه ریزی جانشینی برای مدیران مناطق چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان کرج. مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 1398؛ 3(5): 122-131. magiran.com/p2302162
Dariush Talebi, Baharak Shirzad Kebria, Yalda Delgoshaei, Abbas Khorshidi, Mehdi Shariatmadari, Presenting Pattern of Succession Planning for Managers of the four District of Education of Karaj City, Islamic Lifestyle Centered on Health, 2020; 3(5): 122-131. magiran.com/p2302162
داریوش طالبی، بهارک شیرزاد کبریا، یلدا دلگشایی، عباس خورشیدی، مهدی شریعتمداری، "ارائه الگوی برنامه ریزی جانشینی برای مدیران مناطق چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان کرج"، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت 3، شماره 5 (1398): 122-131. magiran.com/p2302162
Dariush Talebi, Baharak Shirzad Kebria, Yalda Delgoshaei, Abbas Khorshidi, Mehdi Shariatmadari, "Presenting Pattern of Succession Planning for Managers of the four District of Education of Karaj City", Islamic Lifestyle Centered on Health 3, no.5 (2020): 122-131. magiran.com/p2302162
داریوش طالبی، بهارک شیرزاد کبریا، یلدا دلگشایی، عباس خورشیدی، مهدی شریعتمداری، (1398). 'ارائه الگوی برنامه ریزی جانشینی برای مدیران مناطق چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان کرج'، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 3(5)، صص.122-131. magiran.com/p2302162
Dariush Talebi, Baharak Shirzad Kebria, Yalda Delgoshaei, Abbas Khorshidi, Mehdi Shariatmadari, (2020). 'Presenting Pattern of Succession Planning for Managers of the four District of Education of Karaj City', Islamic Lifestyle Centered on Health, 3(5), pp.122-131. magiran.com/p2302162
داریوش طالبی؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ یلدا دلگشایی؛ عباس خورشیدی؛ مهدی شریعتمداری. "ارائه الگوی برنامه ریزی جانشینی برای مدیران مناطق چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان کرج". مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 3 ،5 ، 1398، 122-131. magiran.com/p2302162
Dariush Talebi; Baharak Shirzad Kebria; Yalda Delgoshaei; Abbas Khorshidi; Mehdi Shariatmadari. "Presenting Pattern of Succession Planning for Managers of the four District of Education of Karaj City", Islamic Lifestyle Centered on Health, 3, 5, 2020, 122-131. magiran.com/p2302162
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال