به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا طاهری، ناهید طالبی، مجتبی بابایی خورزوقی، (1400). اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد "نهایت آمادگی" و مصرف قهوه بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی، نشریه دانشور پزشکی، 29(154)، 93-103. magiran.com/p2318431
Alireza Taheri, Nahid Talebi , Mojtaba Babaei Khorzoghi, (2021). The effect of combined exercises with the approach of ultimate-fit and coffee consumption on liver enzymes of middle-aged men with non-alcoholic fatty liver, Daneshvar Medicine, 29(154), 93-103. magiran.com/p2318431
علیرضا طاهری، ناهید طالبی، مجتبی بابایی خورزوقی، اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد "نهایت آمادگی" و مصرف قهوه بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی. نشریه دانشور پزشکی، 1400؛ 29(154): 93-103. magiran.com/p2318431
Alireza Taheri, Nahid Talebi , Mojtaba Babaei Khorzoghi, The effect of combined exercises with the approach of ultimate-fit and coffee consumption on liver enzymes of middle-aged men with non-alcoholic fatty liver, Daneshvar Medicine, 2021; 29(154): 93-103. magiran.com/p2318431
علیرضا طاهری، ناهید طالبی، مجتبی بابایی خورزوقی، "اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد "نهایت آمادگی" و مصرف قهوه بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی"، نشریه دانشور پزشکی 29، شماره 154 (1400): 93-103. magiran.com/p2318431
Alireza Taheri, Nahid Talebi , Mojtaba Babaei Khorzoghi, "The effect of combined exercises with the approach of ultimate-fit and coffee consumption on liver enzymes of middle-aged men with non-alcoholic fatty liver", Daneshvar Medicine 29, no.154 (2021): 93-103. magiran.com/p2318431
علیرضا طاهری، ناهید طالبی، مجتبی بابایی خورزوقی، (1400). 'اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد "نهایت آمادگی" و مصرف قهوه بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی'، نشریه دانشور پزشکی، 29(154)، صص.93-103. magiran.com/p2318431
Alireza Taheri, Nahid Talebi , Mojtaba Babaei Khorzoghi, (2021). 'The effect of combined exercises with the approach of ultimate-fit and coffee consumption on liver enzymes of middle-aged men with non-alcoholic fatty liver', Daneshvar Medicine, 29(154), pp.93-103. magiran.com/p2318431
علیرضا طاهری؛ ناهید طالبی؛ مجتبی بابایی خورزوقی. "اثر تمرینات ترکیبی با رویکرد "نهایت آمادگی" و مصرف قهوه بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی مردان میانسال مبتلا به کبد چرب غیرالکلی". نشریه دانشور پزشکی، 29 ،154 ، 1400، 93-103. magiran.com/p2318431
Alireza Taheri; Nahid Talebi ; Mojtaba Babaei Khorzoghi. "The effect of combined exercises with the approach of ultimate-fit and coffee consumption on liver enzymes of middle-aged men with non-alcoholic fatty liver", Daneshvar Medicine, 29, 154, 2021, 93-103. magiran.com/p2318431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال