به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد هادی فرقانی، (1399). بررسی تحلیلی زمینه ها و علل جعل اخبار سخیف در شان رسول خدا با تاکید بر میراث روایی مکتوب اهل سنت، پژوهش نامه تاریخ، 15(59)، 109-132. magiran.com/p2318597
Mohammad Hadi Forghani , (2020). Analytical study of the grounds and causes of fabricating obscene news in the honor of the Messenger of God with emphasis on the legacy of the written narration of the Sunnis, Scientific Journal of History Research, 15(59), 109-132. magiran.com/p2318597
محمد هادی فرقانی، بررسی تحلیلی زمینه ها و علل جعل اخبار سخیف در شان رسول خدا با تاکید بر میراث روایی مکتوب اهل سنت. پژوهش نامه تاریخ، 1399؛ 15(59): 109-132. magiran.com/p2318597
Mohammad Hadi Forghani , Analytical study of the grounds and causes of fabricating obscene news in the honor of the Messenger of God with emphasis on the legacy of the written narration of the Sunnis, Scientific Journal of History Research, 2020; 15(59): 109-132. magiran.com/p2318597
محمد هادی فرقانی، "بررسی تحلیلی زمینه ها و علل جعل اخبار سخیف در شان رسول خدا با تاکید بر میراث روایی مکتوب اهل سنت"، پژوهش نامه تاریخ 15، شماره 59 (1399): 109-132. magiran.com/p2318597
Mohammad Hadi Forghani , "Analytical study of the grounds and causes of fabricating obscene news in the honor of the Messenger of God with emphasis on the legacy of the written narration of the Sunnis", Scientific Journal of History Research 15, no.59 (2020): 109-132. magiran.com/p2318597
محمد هادی فرقانی، (1399). 'بررسی تحلیلی زمینه ها و علل جعل اخبار سخیف در شان رسول خدا با تاکید بر میراث روایی مکتوب اهل سنت'، پژوهش نامه تاریخ، 15(59)، صص.109-132. magiran.com/p2318597
Mohammad Hadi Forghani , (2020). 'Analytical study of the grounds and causes of fabricating obscene news in the honor of the Messenger of God with emphasis on the legacy of the written narration of the Sunnis', Scientific Journal of History Research, 15(59), pp.109-132. magiran.com/p2318597
محمد هادی فرقانی. "بررسی تحلیلی زمینه ها و علل جعل اخبار سخیف در شان رسول خدا با تاکید بر میراث روایی مکتوب اهل سنت". پژوهش نامه تاریخ، 15 ،59 ، 1399، 109-132. magiran.com/p2318597
Mohammad Hadi Forghani . "Analytical study of the grounds and causes of fabricating obscene news in the honor of the Messenger of God with emphasis on the legacy of the written narration of the Sunnis", Scientific Journal of History Research, 15, 59, 2020, 109-132. magiran.com/p2318597
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال