به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین کریمی، حمیدرضا میردامادی، سعید ضیائی راد، (1400). اثر کشش سطحی و سرعت کشش بر رفتار دینامیکی غشای دولایه در فرآیند کشیدن لوله ی غشایی از آن با استفاده از مدل ریاضی، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34(1)، 117-131. magiran.com/p2327977
AmirHossein Karimi , HamidReza Mirdamadi, Saeed Ziaei Rad, (2021). The effect of surface tension and pulling rate on the dynamic behavior of tether extrusion process using a mathematical model, Journal of Molecular and Cellular Research, 34(1), 117-131. magiran.com/p2327977
امیرحسین کریمی، حمیدرضا میردامادی، سعید ضیائی راد، اثر کشش سطحی و سرعت کشش بر رفتار دینامیکی غشای دولایه در فرآیند کشیدن لوله ی غشایی از آن با استفاده از مدل ریاضی. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1400؛ 34(1): 117-131. magiran.com/p2327977
AmirHossein Karimi , HamidReza Mirdamadi, Saeed Ziaei Rad, The effect of surface tension and pulling rate on the dynamic behavior of tether extrusion process using a mathematical model, Journal of Molecular and Cellular Research, 2021; 34(1): 117-131. magiran.com/p2327977
امیرحسین کریمی، حمیدرضا میردامادی، سعید ضیائی راد، "اثر کشش سطحی و سرعت کشش بر رفتار دینامیکی غشای دولایه در فرآیند کشیدن لوله ی غشایی از آن با استفاده از مدل ریاضی"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 34، شماره 1 (1400): 117-131. magiran.com/p2327977
AmirHossein Karimi , HamidReza Mirdamadi, Saeed Ziaei Rad, "The effect of surface tension and pulling rate on the dynamic behavior of tether extrusion process using a mathematical model", Journal of Molecular and Cellular Research 34, no.1 (2021): 117-131. magiran.com/p2327977
امیرحسین کریمی، حمیدرضا میردامادی، سعید ضیائی راد، (1400). 'اثر کشش سطحی و سرعت کشش بر رفتار دینامیکی غشای دولایه در فرآیند کشیدن لوله ی غشایی از آن با استفاده از مدل ریاضی'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34(1)، صص.117-131. magiran.com/p2327977
AmirHossein Karimi , HamidReza Mirdamadi, Saeed Ziaei Rad, (2021). 'The effect of surface tension and pulling rate on the dynamic behavior of tether extrusion process using a mathematical model', Journal of Molecular and Cellular Research, 34(1), pp.117-131. magiran.com/p2327977
امیرحسین کریمی؛ حمیدرضا میردامادی؛ سعید ضیائی راد. "اثر کشش سطحی و سرعت کشش بر رفتار دینامیکی غشای دولایه در فرآیند کشیدن لوله ی غشایی از آن با استفاده از مدل ریاضی". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34 ،1 ، 1400، 117-131. magiran.com/p2327977
AmirHossein Karimi ; HamidReza Mirdamadi; Saeed Ziaei Rad. "The effect of surface tension and pulling rate on the dynamic behavior of tether extrusion process using a mathematical model", Journal of Molecular and Cellular Research, 34, 1, 2021, 117-131. magiran.com/p2327977
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال