به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازنین خادمی، شیرین فریور، مسعود بذرگر، سیده نفیسه حسنی، نجمه سادات مسعودی، فاطمه خرازی توکل، نیوشا حق پرست، مهران رضایی لاریجانی، پرناز برجیان بروجنی، (1400). تاثیر سه داروی ضدسرطان برتزومیب، پاکلیتاکسل و لاپاتینیب بر بنیادینگی و میزان آنوپلوییدی در سلول های بنیادی جنینی انسانی، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34(1)، 132-142. magiran.com/p2327978
Nazanin Khademi, Shirin Farivar, Masood Bazrgar , Seyedeh-Nafiseh Hassani, Najmeh Sadat Masoudi, Fatemeh Kharrazi Tavakkol, Newsha Haghparast, Mehran Rezaei Larijani, Parnaz Borjian Boroujeni, (2021). The effect of three anticancer drugs (Bortezomib,Paclitaxel and Lapatinib) on stemness and aneuploidy rate in human embryonic stem cells, Journal of Molecular and Cellular Research, 34(1), 132-142. magiran.com/p2327978
نازنین خادمی، شیرین فریور، مسعود بذرگر، سیده نفیسه حسنی، نجمه سادات مسعودی، فاطمه خرازی توکل، نیوشا حق پرست، مهران رضایی لاریجانی، پرناز برجیان بروجنی، تاثیر سه داروی ضدسرطان برتزومیب، پاکلیتاکسل و لاپاتینیب بر بنیادینگی و میزان آنوپلوییدی در سلول های بنیادی جنینی انسانی. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1400؛ 34(1): 132-142. magiran.com/p2327978
Nazanin Khademi, Shirin Farivar, Masood Bazrgar , Seyedeh-Nafiseh Hassani, Najmeh Sadat Masoudi, Fatemeh Kharrazi Tavakkol, Newsha Haghparast, Mehran Rezaei Larijani, Parnaz Borjian Boroujeni, The effect of three anticancer drugs (Bortezomib,Paclitaxel and Lapatinib) on stemness and aneuploidy rate in human embryonic stem cells, Journal of Molecular and Cellular Research, 2021; 34(1): 132-142. magiran.com/p2327978
نازنین خادمی، شیرین فریور، مسعود بذرگر، سیده نفیسه حسنی، نجمه سادات مسعودی، فاطمه خرازی توکل، نیوشا حق پرست، مهران رضایی لاریجانی، پرناز برجیان بروجنی، "تاثیر سه داروی ضدسرطان برتزومیب، پاکلیتاکسل و لاپاتینیب بر بنیادینگی و میزان آنوپلوییدی در سلول های بنیادی جنینی انسانی"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 34، شماره 1 (1400): 132-142. magiran.com/p2327978
Nazanin Khademi, Shirin Farivar, Masood Bazrgar , Seyedeh-Nafiseh Hassani, Najmeh Sadat Masoudi, Fatemeh Kharrazi Tavakkol, Newsha Haghparast, Mehran Rezaei Larijani, Parnaz Borjian Boroujeni, "The effect of three anticancer drugs (Bortezomib,Paclitaxel and Lapatinib) on stemness and aneuploidy rate in human embryonic stem cells", Journal of Molecular and Cellular Research 34, no.1 (2021): 132-142. magiran.com/p2327978
نازنین خادمی، شیرین فریور، مسعود بذرگر، سیده نفیسه حسنی، نجمه سادات مسعودی، فاطمه خرازی توکل، نیوشا حق پرست، مهران رضایی لاریجانی، پرناز برجیان بروجنی، (1400). 'تاثیر سه داروی ضدسرطان برتزومیب، پاکلیتاکسل و لاپاتینیب بر بنیادینگی و میزان آنوپلوییدی در سلول های بنیادی جنینی انسانی'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34(1)، صص.132-142. magiran.com/p2327978
Nazanin Khademi, Shirin Farivar, Masood Bazrgar , Seyedeh-Nafiseh Hassani, Najmeh Sadat Masoudi, Fatemeh Kharrazi Tavakkol, Newsha Haghparast, Mehran Rezaei Larijani, Parnaz Borjian Boroujeni, (2021). 'The effect of three anticancer drugs (Bortezomib,Paclitaxel and Lapatinib) on stemness and aneuploidy rate in human embryonic stem cells', Journal of Molecular and Cellular Research, 34(1), pp.132-142. magiran.com/p2327978
نازنین خادمی؛ شیرین فریور؛ مسعود بذرگر؛ سیده نفیسه حسنی؛ نجمه سادات مسعودی؛ فاطمه خرازی توکل؛ نیوشا حق پرست؛ مهران رضایی لاریجانی؛ پرناز برجیان بروجنی. "تاثیر سه داروی ضدسرطان برتزومیب، پاکلیتاکسل و لاپاتینیب بر بنیادینگی و میزان آنوپلوییدی در سلول های بنیادی جنینی انسانی". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34 ،1 ، 1400، 132-142. magiran.com/p2327978
Nazanin Khademi; Shirin Farivar; Masood Bazrgar ; Seyedeh-Nafiseh Hassani; Najmeh Sadat Masoudi; Fatemeh Kharrazi Tavakkol; Newsha Haghparast; Mehran Rezaei Larijani; Parnaz Borjian Boroujeni. "The effect of three anticancer drugs (Bortezomib,Paclitaxel and Lapatinib) on stemness and aneuploidy rate in human embryonic stem cells", Journal of Molecular and Cellular Research, 34, 1, 2021, 132-142. magiran.com/p2327978
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال