به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی محمدی، محمد مهدی نجفی علمی، (1400). نقد نظام اطلاعات در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)و ارائه یک مدل جایگزین اسلامی، فصلنامه آفاق امنیت، 14(50)، 61-94. magiran.com/p2334386
Mahdi Mohammadi , Mahdi Najafielmi, (2021). A Critical View on the Information System of the Financial Action Task Force (FATF):Proposing an Alternative Islamic Model, , 14(50), 61-94. magiran.com/p2334386
مهدی محمدی، محمد مهدی نجفی علمی، نقد نظام اطلاعات در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)و ارائه یک مدل جایگزین اسلامی. فصلنامه آفاق امنیت، 1400؛ 14(50): 61-94. magiran.com/p2334386
Mahdi Mohammadi , Mahdi Najafielmi, A Critical View on the Information System of the Financial Action Task Force (FATF):Proposing an Alternative Islamic Model, , 2021; 14(50): 61-94. magiran.com/p2334386
مهدی محمدی، محمد مهدی نجفی علمی، "نقد نظام اطلاعات در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)و ارائه یک مدل جایگزین اسلامی"، فصلنامه آفاق امنیت 14، شماره 50 (1400): 61-94. magiran.com/p2334386
Mahdi Mohammadi , Mahdi Najafielmi, "A Critical View on the Information System of the Financial Action Task Force (FATF):Proposing an Alternative Islamic Model", 14, no.50 (2021): 61-94. magiran.com/p2334386
مهدی محمدی، محمد مهدی نجفی علمی، (1400). 'نقد نظام اطلاعات در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)و ارائه یک مدل جایگزین اسلامی'، فصلنامه آفاق امنیت، 14(50)، صص.61-94. magiran.com/p2334386
Mahdi Mohammadi , Mahdi Najafielmi, (2021). 'A Critical View on the Information System of the Financial Action Task Force (FATF):Proposing an Alternative Islamic Model', , 14(50), pp.61-94. magiran.com/p2334386
مهدی محمدی؛ محمد مهدی نجفی علمی. "نقد نظام اطلاعات در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)و ارائه یک مدل جایگزین اسلامی". فصلنامه آفاق امنیت، 14 ،50 ، 1400، 61-94. magiran.com/p2334386
Mahdi Mohammadi ; Mahdi Najafielmi. "A Critical View on the Information System of the Financial Action Task Force (FATF):Proposing an Alternative Islamic Model", , 14, 50, 2021, 61-94. magiran.com/p2334386
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال