به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرزاد سنجری، علی کمالی، آزیتا امیر فخرایی، محمدرضا محمدی سلیمانی، عشرت کریمی افشار، (1400). ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی، نشریه اصول بهداشت روانی، 23(3)، 181-189. magiran.com/p2337616
Shahrzad Sanjari, Ali Kamali, Azita Amirfakhraei , Mohammad Reza Mohammadi Soleimani, Eshrat Karimi Afshar, (2021). Construction and validation of a self-report violence scale in Iranian women, Journal of Fundamentals of Mental Health, 23(3), 181-189. magiran.com/p2337616
شهرزاد سنجری، علی کمالی، آزیتا امیر فخرایی، محمدرضا محمدی سلیمانی، عشرت کریمی افشار، ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی. نشریه اصول بهداشت روانی، 1400؛ 23(3): 181-189. magiran.com/p2337616
Shahrzad Sanjari, Ali Kamali, Azita Amirfakhraei , Mohammad Reza Mohammadi Soleimani, Eshrat Karimi Afshar, Construction and validation of a self-report violence scale in Iranian women, Journal of Fundamentals of Mental Health, 2021; 23(3): 181-189. magiran.com/p2337616
شهرزاد سنجری، علی کمالی، آزیتا امیر فخرایی، محمدرضا محمدی سلیمانی، عشرت کریمی افشار، "ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی"، نشریه اصول بهداشت روانی 23، شماره 3 (1400): 181-189. magiran.com/p2337616
Shahrzad Sanjari, Ali Kamali, Azita Amirfakhraei , Mohammad Reza Mohammadi Soleimani, Eshrat Karimi Afshar, "Construction and validation of a self-report violence scale in Iranian women", Journal of Fundamentals of Mental Health 23, no.3 (2021): 181-189. magiran.com/p2337616
شهرزاد سنجری، علی کمالی، آزیتا امیر فخرایی، محمدرضا محمدی سلیمانی، عشرت کریمی افشار، (1400). 'ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی'، نشریه اصول بهداشت روانی، 23(3)، صص.181-189. magiran.com/p2337616
Shahrzad Sanjari, Ali Kamali, Azita Amirfakhraei , Mohammad Reza Mohammadi Soleimani, Eshrat Karimi Afshar, (2021). 'Construction and validation of a self-report violence scale in Iranian women', Journal of Fundamentals of Mental Health, 23(3), pp.181-189. magiran.com/p2337616
شهرزاد سنجری؛ علی کمالی؛ آزیتا امیر فخرایی؛ محمدرضا محمدی سلیمانی؛ عشرت کریمی افشار. "ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی". نشریه اصول بهداشت روانی، 23 ،3 ، 1400، 181-189. magiran.com/p2337616
Shahrzad Sanjari; Ali Kamali; Azita Amirfakhraei ; Mohammad Reza Mohammadi Soleimani; Eshrat Karimi Afshar. "Construction and validation of a self-report violence scale in Iranian women", Journal of Fundamentals of Mental Health, 23, 3, 2021, 181-189. magiran.com/p2337616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال