به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره صمدی، کامران قائدی، محمد حسین صنعتی، (1400). بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2976394 ژن PSCA مرتبط با hsa-miR -3934 و ابتلا به سرطان معده، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34(2)، 206-218. magiran.com/p2340397
Bahare Samadi , Kamran Ghaedi, Mohammad Hossein Sanati, (2021). Study of association between rs2976394 single nucleotide polymorphism of PSCA gene related to hsa-miR-3934 and suffering from gastric cancer, Journal of Molecular and Cellular Research, 34(2), 206-218. magiran.com/p2340397
بهاره صمدی، کامران قائدی، محمد حسین صنعتی، بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2976394 ژن PSCA مرتبط با hsa-miR -3934 و ابتلا به سرطان معده. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1400؛ 34(2): 206-218. magiran.com/p2340397
Bahare Samadi , Kamran Ghaedi, Mohammad Hossein Sanati, Study of association between rs2976394 single nucleotide polymorphism of PSCA gene related to hsa-miR-3934 and suffering from gastric cancer, Journal of Molecular and Cellular Research, 2021; 34(2): 206-218. magiran.com/p2340397
بهاره صمدی، کامران قائدی، محمد حسین صنعتی، "بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2976394 ژن PSCA مرتبط با hsa-miR -3934 و ابتلا به سرطان معده"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 34، شماره 2 (1400): 206-218. magiran.com/p2340397
Bahare Samadi , Kamran Ghaedi, Mohammad Hossein Sanati, "Study of association between rs2976394 single nucleotide polymorphism of PSCA gene related to hsa-miR-3934 and suffering from gastric cancer", Journal of Molecular and Cellular Research 34, no.2 (2021): 206-218. magiran.com/p2340397
بهاره صمدی، کامران قائدی، محمد حسین صنعتی، (1400). 'بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2976394 ژن PSCA مرتبط با hsa-miR -3934 و ابتلا به سرطان معده'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34(2)، صص.206-218. magiran.com/p2340397
Bahare Samadi , Kamran Ghaedi, Mohammad Hossein Sanati, (2021). 'Study of association between rs2976394 single nucleotide polymorphism of PSCA gene related to hsa-miR-3934 and suffering from gastric cancer', Journal of Molecular and Cellular Research, 34(2), pp.206-218. magiran.com/p2340397
بهاره صمدی؛ کامران قائدی؛ محمد حسین صنعتی. "بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2976394 ژن PSCA مرتبط با hsa-miR -3934 و ابتلا به سرطان معده". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 34 ،2 ، 1400، 206-218. magiran.com/p2340397
Bahare Samadi ; Kamran Ghaedi; Mohammad Hossein Sanati. "Study of association between rs2976394 single nucleotide polymorphism of PSCA gene related to hsa-miR-3934 and suffering from gastric cancer", Journal of Molecular and Cellular Research, 34, 2, 2021, 206-218. magiran.com/p2340397
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال