به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه یگانه، مرجان زرگر، (1400). بررسی اثر ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کازئینات سدیم حاوی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت و ماندگاری قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مدت نگهداری دریخچال، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 18(11)، 39-50. magiran.com/p2364285
Sakineh Yeganeh, Marjan Zargar, (2021). Evaluation of antimicrobial and antioxidant effect of sodium caseinate edible coating enriched with rosemary essential oil (Rosmarinus officinalis) on the quality and shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage, Food Science and Technology, 18(11), 39-50. magiran.com/p2364285
سکینه یگانه، مرجان زرگر، بررسی اثر ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کازئینات سدیم حاوی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت و ماندگاری قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مدت نگهداری دریخچال. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1400؛ 18(11): 39-50. magiran.com/p2364285
Sakineh Yeganeh, Marjan Zargar, Evaluation of antimicrobial and antioxidant effect of sodium caseinate edible coating enriched with rosemary essential oil (Rosmarinus officinalis) on the quality and shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage, Food Science and Technology, 2021; 18(11): 39-50. magiran.com/p2364285
سکینه یگانه، مرجان زرگر، "بررسی اثر ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کازئینات سدیم حاوی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت و ماندگاری قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مدت نگهداری دریخچال"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 18، شماره 11 (1400): 39-50. magiran.com/p2364285
Sakineh Yeganeh, Marjan Zargar, "Evaluation of antimicrobial and antioxidant effect of sodium caseinate edible coating enriched with rosemary essential oil (Rosmarinus officinalis) on the quality and shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage", Food Science and Technology 18, no.11 (2021): 39-50. magiran.com/p2364285
سکینه یگانه، مرجان زرگر، (1400). 'بررسی اثر ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کازئینات سدیم حاوی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت و ماندگاری قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مدت نگهداری دریخچال'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 18(11)، صص.39-50. magiran.com/p2364285
Sakineh Yeganeh, Marjan Zargar, (2021). 'Evaluation of antimicrobial and antioxidant effect of sodium caseinate edible coating enriched with rosemary essential oil (Rosmarinus officinalis) on the quality and shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage', Food Science and Technology, 18(11), pp.39-50. magiran.com/p2364285
سکینه یگانه؛ مرجان زرگر. "بررسی اثر ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کازئینات سدیم حاوی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت و ماندگاری قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مدت نگهداری دریخچال". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 18 ،11 ، 1400، 39-50. magiran.com/p2364285
Sakineh Yeganeh; Marjan Zargar. "Evaluation of antimicrobial and antioxidant effect of sodium caseinate edible coating enriched with rosemary essential oil (Rosmarinus officinalis) on the quality and shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage", Food Science and Technology, 18, 11, 2021, 39-50. magiran.com/p2364285
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال