به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهدی میرمهدی، فخرالدین جعفری، (1400). بررسی تاثیر استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار بر عملکرد شغلی: (مورد مطالعه: کارکنان شرکت مخابرات ایران)، مجله تعامل انسان و اطلاعات، 8(3)، 30-39. magiran.com/p2365958
Seyed Mehdi Mirmehdi, Fakhreddin Jafari, (2021). nvestigating the Effect of Undue Use of Social Media in the Workplace on Job Performance of Iranian Telecommunication Company Employees, Human Information Interaction, 8(3), 30-39. magiran.com/p2365958
سید مهدی میرمهدی، فخرالدین جعفری، بررسی تاثیر استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار بر عملکرد شغلی: (مورد مطالعه: کارکنان شرکت مخابرات ایران). مجله تعامل انسان و اطلاعات، 1400؛ 8(3): 30-39. magiran.com/p2365958
Seyed Mehdi Mirmehdi, Fakhreddin Jafari, nvestigating the Effect of Undue Use of Social Media in the Workplace on Job Performance of Iranian Telecommunication Company Employees, Human Information Interaction, 2021; 8(3): 30-39. magiran.com/p2365958
سید مهدی میرمهدی، فخرالدین جعفری، "بررسی تاثیر استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار بر عملکرد شغلی: (مورد مطالعه: کارکنان شرکت مخابرات ایران)"، مجله تعامل انسان و اطلاعات 8، شماره 3 (1400): 30-39. magiran.com/p2365958
Seyed Mehdi Mirmehdi, Fakhreddin Jafari, "nvestigating the Effect of Undue Use of Social Media in the Workplace on Job Performance of Iranian Telecommunication Company Employees", Human Information Interaction 8, no.3 (2021): 30-39. magiran.com/p2365958
سید مهدی میرمهدی، فخرالدین جعفری، (1400). 'بررسی تاثیر استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار بر عملکرد شغلی: (مورد مطالعه: کارکنان شرکت مخابرات ایران)'، مجله تعامل انسان و اطلاعات، 8(3)، صص.30-39. magiran.com/p2365958
Seyed Mehdi Mirmehdi, Fakhreddin Jafari, (2021). 'nvestigating the Effect of Undue Use of Social Media in the Workplace on Job Performance of Iranian Telecommunication Company Employees', Human Information Interaction, 8(3), pp.30-39. magiran.com/p2365958
سید مهدی میرمهدی؛ فخرالدین جعفری. "بررسی تاثیر استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی در محل کار بر عملکرد شغلی: (مورد مطالعه: کارکنان شرکت مخابرات ایران)". مجله تعامل انسان و اطلاعات، 8 ،3 ، 1400، 30-39. magiran.com/p2365958
Seyed Mehdi Mirmehdi; Fakhreddin Jafari. "nvestigating the Effect of Undue Use of Social Media in the Workplace on Job Performance of Iranian Telecommunication Company Employees", Human Information Interaction, 8, 3, 2021, 30-39. magiran.com/p2365958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال