به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فربد مرتضوی، محمدحسین محمودی ساری، بهنود برمایه ور، (1401). توسعه مدل پشتیبان تصمیم به منظور تسهیل تصمیم سازی در انتخاب سیستم های سرمایشی و گرمایشی برای ساختمان های غیرصنعتی، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14(36)، 98-112. magiran.com/p2373557
Farbod Mortazavi , Mohammad Hossein Mahmoudi Sari, Behnod Barmayehvar, (2022). Energy in Buildings: Developing a DSS Model for Facilitating the Process of Decision Making of Cooling and Heating Systems Selection for Non-Industrial Buildings, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14(36), 98-112. magiran.com/p2373557
فربد مرتضوی، محمدحسین محمودی ساری، بهنود برمایه ور، توسعه مدل پشتیبان تصمیم به منظور تسهیل تصمیم سازی در انتخاب سیستم های سرمایشی و گرمایشی برای ساختمان های غیرصنعتی. نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 1401؛ 14(36): 98-112. magiran.com/p2373557
Farbod Mortazavi , Mohammad Hossein Mahmoudi Sari, Behnod Barmayehvar, Energy in Buildings: Developing a DSS Model for Facilitating the Process of Decision Making of Cooling and Heating Systems Selection for Non-Industrial Buildings, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 2022; 14(36): 98-112. magiran.com/p2373557
فربد مرتضوی، محمدحسین محمودی ساری، بهنود برمایه ور، "توسعه مدل پشتیبان تصمیم به منظور تسهیل تصمیم سازی در انتخاب سیستم های سرمایشی و گرمایشی برای ساختمان های غیرصنعتی"، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 14، شماره 36 (1401): 98-112. magiran.com/p2373557
Farbod Mortazavi , Mohammad Hossein Mahmoudi Sari, Behnod Barmayehvar, "Energy in Buildings: Developing a DSS Model for Facilitating the Process of Decision Making of Cooling and Heating Systems Selection for Non-Industrial Buildings", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning 14, no.36 (2022): 98-112. magiran.com/p2373557
فربد مرتضوی، محمدحسین محمودی ساری، بهنود برمایه ور، (1401). 'توسعه مدل پشتیبان تصمیم به منظور تسهیل تصمیم سازی در انتخاب سیستم های سرمایشی و گرمایشی برای ساختمان های غیرصنعتی'، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14(36)، صص.98-112. magiran.com/p2373557
Farbod Mortazavi , Mohammad Hossein Mahmoudi Sari, Behnod Barmayehvar, (2022). 'Energy in Buildings: Developing a DSS Model for Facilitating the Process of Decision Making of Cooling and Heating Systems Selection for Non-Industrial Buildings', Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14(36), pp.98-112. magiran.com/p2373557
فربد مرتضوی؛ محمدحسین محمودی ساری؛ بهنود برمایه ور. "توسعه مدل پشتیبان تصمیم به منظور تسهیل تصمیم سازی در انتخاب سیستم های سرمایشی و گرمایشی برای ساختمان های غیرصنعتی". نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14 ،36 ، 1401، 98-112. magiran.com/p2373557
Farbod Mortazavi ; Mohammad Hossein Mahmoudi Sari; Behnod Barmayehvar. "Energy in Buildings: Developing a DSS Model for Facilitating the Process of Decision Making of Cooling and Heating Systems Selection for Non-Industrial Buildings", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14, 36, 2022, 98-112. magiran.com/p2373557
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال