به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه دلشاد، منوچهر طبیبیان، سید محسن حبیبی، (1401). واکاوی مفهوم تاب آوری فضایی-کالبدی در برابر زلزله، معرفی و اولویت بندی مهمترین معیارهای آن با استفاده از مدل Fuzzy-AHP ، مور د مطالعاتی: بافت مرکزی شهر رشت، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14(36)، 204-223. magiran.com/p2373564
Mahdiyeh Delshad, Manouchehr Tabibian , Seyed Mohsen Habibi, (2022). Investigation of the Concept of Spatial-Physical Resilience in relation to Earthquake, through Introducing and Prioritizing Its Most Significant Criteria by Using Fuzzy-AHP Model (case study: The central texture of the city of Rasht), Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14(36), 204-223. magiran.com/p2373564
مهدیه دلشاد، منوچهر طبیبیان، سید محسن حبیبی، واکاوی مفهوم تاب آوری فضایی-کالبدی در برابر زلزله، معرفی و اولویت بندی مهمترین معیارهای آن با استفاده از مدل Fuzzy-AHP ، مور د مطالعاتی: بافت مرکزی شهر رشت. نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 1401؛ 14(36): 204-223. magiran.com/p2373564
Mahdiyeh Delshad, Manouchehr Tabibian , Seyed Mohsen Habibi, Investigation of the Concept of Spatial-Physical Resilience in relation to Earthquake, through Introducing and Prioritizing Its Most Significant Criteria by Using Fuzzy-AHP Model (case study: The central texture of the city of Rasht), Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 2022; 14(36): 204-223. magiran.com/p2373564
مهدیه دلشاد، منوچهر طبیبیان، سید محسن حبیبی، "واکاوی مفهوم تاب آوری فضایی-کالبدی در برابر زلزله، معرفی و اولویت بندی مهمترین معیارهای آن با استفاده از مدل Fuzzy-AHP ، مور د مطالعاتی: بافت مرکزی شهر رشت"، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 14، شماره 36 (1401): 204-223. magiran.com/p2373564
Mahdiyeh Delshad, Manouchehr Tabibian , Seyed Mohsen Habibi, "Investigation of the Concept of Spatial-Physical Resilience in relation to Earthquake, through Introducing and Prioritizing Its Most Significant Criteria by Using Fuzzy-AHP Model (case study: The central texture of the city of Rasht)", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning 14, no.36 (2022): 204-223. magiran.com/p2373564
مهدیه دلشاد، منوچهر طبیبیان، سید محسن حبیبی، (1401). 'واکاوی مفهوم تاب آوری فضایی-کالبدی در برابر زلزله، معرفی و اولویت بندی مهمترین معیارهای آن با استفاده از مدل Fuzzy-AHP ، مور د مطالعاتی: بافت مرکزی شهر رشت'، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14(36)، صص.204-223. magiran.com/p2373564
Mahdiyeh Delshad, Manouchehr Tabibian , Seyed Mohsen Habibi, (2022). 'Investigation of the Concept of Spatial-Physical Resilience in relation to Earthquake, through Introducing and Prioritizing Its Most Significant Criteria by Using Fuzzy-AHP Model (case study: The central texture of the city of Rasht)', Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14(36), pp.204-223. magiran.com/p2373564
مهدیه دلشاد؛ منوچهر طبیبیان؛ سید محسن حبیبی. "واکاوی مفهوم تاب آوری فضایی-کالبدی در برابر زلزله، معرفی و اولویت بندی مهمترین معیارهای آن با استفاده از مدل Fuzzy-AHP ، مور د مطالعاتی: بافت مرکزی شهر رشت". نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14 ،36 ، 1401، 204-223. magiran.com/p2373564
Mahdiyeh Delshad; Manouchehr Tabibian ; Seyed Mohsen Habibi. "Investigation of the Concept of Spatial-Physical Resilience in relation to Earthquake, through Introducing and Prioritizing Its Most Significant Criteria by Using Fuzzy-AHP Model (case study: The central texture of the city of Rasht)", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14, 36, 2022, 204-223. magiran.com/p2373564
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال