به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس شیعه، سیده زهرا حسینی، روژین روفی، زهرا معارف وند، (1401). توسعه شهری دانش بنیان در حوزه مرکزی شهر تهران ارایه پیشنهادات برنامه ریزی برای ارتقا عملکرد اجتماعی- محیطی نیروهای دانش بنیان در منطقه 6 شهرداری تهران، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14(36)، 224-239. magiran.com/p2373565
Abbas Shieh , Zahra Hosseini, Rojin Raofi, Zahra Maarefvand, (2022). Knowledge based development in the central business district of Tehran: Policy recommendations for improving knowledge workers' social and environmental functionality in Tehran's district 6th., Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14(36), 224-239. magiran.com/p2373565
عباس شیعه، سیده زهرا حسینی، روژین روفی، زهرا معارف وند، توسعه شهری دانش بنیان در حوزه مرکزی شهر تهران ارایه پیشنهادات برنامه ریزی برای ارتقا عملکرد اجتماعی- محیطی نیروهای دانش بنیان در منطقه 6 شهرداری تهران. نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 1401؛ 14(36): 224-239. magiran.com/p2373565
Abbas Shieh , Zahra Hosseini, Rojin Raofi, Zahra Maarefvand, Knowledge based development in the central business district of Tehran: Policy recommendations for improving knowledge workers' social and environmental functionality in Tehran's district 6th., Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 2022; 14(36): 224-239. magiran.com/p2373565
عباس شیعه، سیده زهرا حسینی، روژین روفی، زهرا معارف وند، "توسعه شهری دانش بنیان در حوزه مرکزی شهر تهران ارایه پیشنهادات برنامه ریزی برای ارتقا عملکرد اجتماعی- محیطی نیروهای دانش بنیان در منطقه 6 شهرداری تهران"، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 14، شماره 36 (1401): 224-239. magiran.com/p2373565
Abbas Shieh , Zahra Hosseini, Rojin Raofi, Zahra Maarefvand, "Knowledge based development in the central business district of Tehran: Policy recommendations for improving knowledge workers' social and environmental functionality in Tehran's district 6th.", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning 14, no.36 (2022): 224-239. magiran.com/p2373565
عباس شیعه، سیده زهرا حسینی، روژین روفی، زهرا معارف وند، (1401). 'توسعه شهری دانش بنیان در حوزه مرکزی شهر تهران ارایه پیشنهادات برنامه ریزی برای ارتقا عملکرد اجتماعی- محیطی نیروهای دانش بنیان در منطقه 6 شهرداری تهران'، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14(36)، صص.224-239. magiran.com/p2373565
Abbas Shieh , Zahra Hosseini, Rojin Raofi, Zahra Maarefvand, (2022). 'Knowledge based development in the central business district of Tehran: Policy recommendations for improving knowledge workers' social and environmental functionality in Tehran's district 6th.', Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14(36), pp.224-239. magiran.com/p2373565
عباس شیعه؛ سیده زهرا حسینی؛ روژین روفی؛ زهرا معارف وند. "توسعه شهری دانش بنیان در حوزه مرکزی شهر تهران ارایه پیشنهادات برنامه ریزی برای ارتقا عملکرد اجتماعی- محیطی نیروهای دانش بنیان در منطقه 6 شهرداری تهران". نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 14 ،36 ، 1401، 224-239. magiran.com/p2373565
Abbas Shieh ; Zahra Hosseini; Rojin Raofi; Zahra Maarefvand. "Knowledge based development in the central business district of Tehran: Policy recommendations for improving knowledge workers' social and environmental functionality in Tehran's district 6th.", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 14, 36, 2022, 224-239. magiran.com/p2373565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال