به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی آقائی، سجاد عالی پور، اکبر اسحاقی، فاطمه سوسنی، حسین زابلیان، (1400). بررسی اثر آنیل حرارتی روی خواص شیمیایی و اپتیکی لایه های نازک کربن شبه الماسی، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 17(47)، 27-36. magiran.com/p2374999
Sajad Alipour, Akbar Eshaghi, AbbasAli Aghaei, Fatemeh Sousani, Hossein Zabolian, (2021). The investigation of Thermal annealing effect on the chemical and optical properties of diamond-like carbon thin films, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 17(47), 27-36. magiran.com/p2374999
عباسعلی آقائی، سجاد عالی پور، اکبر اسحاقی، فاطمه سوسنی، حسین زابلیان، بررسی اثر آنیل حرارتی روی خواص شیمیایی و اپتیکی لایه های نازک کربن شبه الماسی. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1400؛ 17(47): 27-36. magiran.com/p2374999
Sajad Alipour, Akbar Eshaghi, AbbasAli Aghaei, Fatemeh Sousani, Hossein Zabolian, The investigation of Thermal annealing effect on the chemical and optical properties of diamond-like carbon thin films, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2021; 17(47): 27-36. magiran.com/p2374999
عباسعلی آقائی، سجاد عالی پور، اکبر اسحاقی، فاطمه سوسنی، حسین زابلیان، "بررسی اثر آنیل حرارتی روی خواص شیمیایی و اپتیکی لایه های نازک کربن شبه الماسی"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 17، شماره 47 (1400): 27-36. magiran.com/p2374999
Sajad Alipour, Akbar Eshaghi, AbbasAli Aghaei, Fatemeh Sousani, Hossein Zabolian, "The investigation of Thermal annealing effect on the chemical and optical properties of diamond-like carbon thin films", Iranian Journal of Surface Science and Engineering 17, no.47 (2021): 27-36. magiran.com/p2374999
عباسعلی آقائی، سجاد عالی پور، اکبر اسحاقی، فاطمه سوسنی، حسین زابلیان، (1400). 'بررسی اثر آنیل حرارتی روی خواص شیمیایی و اپتیکی لایه های نازک کربن شبه الماسی'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 17(47)، صص.27-36. magiran.com/p2374999
Sajad Alipour, Akbar Eshaghi, AbbasAli Aghaei, Fatemeh Sousani, Hossein Zabolian, (2021). 'The investigation of Thermal annealing effect on the chemical and optical properties of diamond-like carbon thin films', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 17(47), pp.27-36. magiran.com/p2374999
عباسعلی آقائی؛ سجاد عالی پور؛ اکبر اسحاقی؛ فاطمه سوسنی؛ حسین زابلیان. "بررسی اثر آنیل حرارتی روی خواص شیمیایی و اپتیکی لایه های نازک کربن شبه الماسی". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 17 ،47 ، 1400، 27-36. magiran.com/p2374999
Sajad Alipour; Akbar Eshaghi; AbbasAli Aghaei; Fatemeh Sousani; Hossein Zabolian. "The investigation of Thermal annealing effect on the chemical and optical properties of diamond-like carbon thin films", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 17, 47, 2021, 27-36. magiran.com/p2374999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال