به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود مطلبی، علی جوانمرد، (1400). بررسی علل تاثیرگذار بر تعامل مشارکت مردم و کارکرد مجلس شورای اسلامی در توسعه کشور، نشریه مطالعات منافع ملی، 7(25)، 21-39. magiran.com/p2379112
Masoud Motallebi , Ali Javanmard, (2022). Investigating the Factors Affecting the Interaction of People's Participation and the Function of the Islamic Consultative Assembly in the development of the country, Journal of National Interest Studies, 7(25), 21-39. magiran.com/p2379112
مسعود مطلبی، علی جوانمرد، بررسی علل تاثیرگذار بر تعامل مشارکت مردم و کارکرد مجلس شورای اسلامی در توسعه کشور. نشریه مطالعات منافع ملی، 1400؛ 7(25): 21-39. magiran.com/p2379112
Masoud Motallebi , Ali Javanmard, Investigating the Factors Affecting the Interaction of People's Participation and the Function of the Islamic Consultative Assembly in the development of the country, Journal of National Interest Studies, 2022; 7(25): 21-39. magiran.com/p2379112
مسعود مطلبی، علی جوانمرد، "بررسی علل تاثیرگذار بر تعامل مشارکت مردم و کارکرد مجلس شورای اسلامی در توسعه کشور"، نشریه مطالعات منافع ملی 7، شماره 25 (1400): 21-39. magiran.com/p2379112
Masoud Motallebi , Ali Javanmard, "Investigating the Factors Affecting the Interaction of People's Participation and the Function of the Islamic Consultative Assembly in the development of the country", Journal of National Interest Studies 7, no.25 (2022): 21-39. magiran.com/p2379112
مسعود مطلبی، علی جوانمرد، (1400). 'بررسی علل تاثیرگذار بر تعامل مشارکت مردم و کارکرد مجلس شورای اسلامی در توسعه کشور'، نشریه مطالعات منافع ملی، 7(25)، صص.21-39. magiran.com/p2379112
Masoud Motallebi , Ali Javanmard, (2022). 'Investigating the Factors Affecting the Interaction of People's Participation and the Function of the Islamic Consultative Assembly in the development of the country', Journal of National Interest Studies, 7(25), pp.21-39. magiran.com/p2379112
مسعود مطلبی؛ علی جوانمرد. "بررسی علل تاثیرگذار بر تعامل مشارکت مردم و کارکرد مجلس شورای اسلامی در توسعه کشور". نشریه مطالعات منافع ملی، 7 ،25 ، 1400، 21-39. magiran.com/p2379112
Masoud Motallebi ; Ali Javanmard. "Investigating the Factors Affecting the Interaction of People's Participation and the Function of the Islamic Consultative Assembly in the development of the country", Journal of National Interest Studies, 7, 25, 2022, 21-39. magiran.com/p2379112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال