به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین قربانیان، سید عباس ابراهیمی، عظیم الله زارعی، (1400). شناسایی ابعاد و مولفه های جذب ، نگهداشت و توانمند سازی در نظام تربیت معلم کشور با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان، 7(12)، 61-80. magiran.com/p2400548
Hossein Ghorbanian , Seyed Abbas Ebrahimi, Azimullah Zarei, (2022). Identifying the dimensions and components of recruitment, retention and empowerment in the teacher education system of the country with emphasis on the document of fundamental transformation of education, Journal of New Strategies Teacher Education, 7(12), 61-80. magiran.com/p2400548
حسین قربانیان، سید عباس ابراهیمی، عظیم الله زارعی، شناسایی ابعاد و مولفه های جذب ، نگهداشت و توانمند سازی در نظام تربیت معلم کشور با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان، 1400؛ 7(12): 61-80. magiran.com/p2400548
Hossein Ghorbanian , Seyed Abbas Ebrahimi, Azimullah Zarei, Identifying the dimensions and components of recruitment, retention and empowerment in the teacher education system of the country with emphasis on the document of fundamental transformation of education, Journal of New Strategies Teacher Education, 2022; 7(12): 61-80. magiran.com/p2400548
حسین قربانیان، سید عباس ابراهیمی، عظیم الله زارعی، "شناسایی ابعاد و مولفه های جذب ، نگهداشت و توانمند سازی در نظام تربیت معلم کشور با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش"، مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان 7، شماره 12 (1400): 61-80. magiran.com/p2400548
Hossein Ghorbanian , Seyed Abbas Ebrahimi, Azimullah Zarei, "Identifying the dimensions and components of recruitment, retention and empowerment in the teacher education system of the country with emphasis on the document of fundamental transformation of education", Journal of New Strategies Teacher Education 7, no.12 (2022): 61-80. magiran.com/p2400548
حسین قربانیان، سید عباس ابراهیمی، عظیم الله زارعی، (1400). 'شناسایی ابعاد و مولفه های جذب ، نگهداشت و توانمند سازی در نظام تربیت معلم کشور با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش'، مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان، 7(12)، صص.61-80. magiran.com/p2400548
Hossein Ghorbanian , Seyed Abbas Ebrahimi, Azimullah Zarei, (2022). 'Identifying the dimensions and components of recruitment, retention and empowerment in the teacher education system of the country with emphasis on the document of fundamental transformation of education', Journal of New Strategies Teacher Education, 7(12), pp.61-80. magiran.com/p2400548
حسین قربانیان؛ سید عباس ابراهیمی؛ عظیم الله زارعی. "شناسایی ابعاد و مولفه های جذب ، نگهداشت و توانمند سازی در نظام تربیت معلم کشور با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش". مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان، 7 ،12 ، 1400، 61-80. magiran.com/p2400548
Hossein Ghorbanian ; Seyed Abbas Ebrahimi; Azimullah Zarei. "Identifying the dimensions and components of recruitment, retention and empowerment in the teacher education system of the country with emphasis on the document of fundamental transformation of education", Journal of New Strategies Teacher Education, 7, 12, 2022, 61-80. magiran.com/p2400548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال