به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا جوشی، خدیجه اسماعیل پور، وحید شیبانی، (1400). اثرات محیط غنی شده و اکسی توسین بر نقایص حافظه و یادگیری اجتنابی ناشی از جدایی از مادر در موش های صحرایی نوجوان، مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، 5(1)، 177-185. magiran.com/p2402507
Sara Joushi, Khadijeh Esmaeilpour, Vahid Sheibani, (2021). Effects of enriched environment and oxytocin on maternal separation-induced avoidance learning and memory deficits in adolescent rats, Physiology and Pharmacology, 5(1), 177-185. magiran.com/p2402507
سارا جوشی، خدیجه اسماعیل پور، وحید شیبانی، اثرات محیط غنی شده و اکسی توسین بر نقایص حافظه و یادگیری اجتنابی ناشی از جدایی از مادر در موش های صحرایی نوجوان. مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، 1400؛ 5(1): 177-185. magiran.com/p2402507
Sara Joushi, Khadijeh Esmaeilpour, Vahid Sheibani, Effects of enriched environment and oxytocin on maternal separation-induced avoidance learning and memory deficits in adolescent rats, Physiology and Pharmacology, 2021; 5(1): 177-185. magiran.com/p2402507
سارا جوشی، خدیجه اسماعیل پور، وحید شیبانی، "اثرات محیط غنی شده و اکسی توسین بر نقایص حافظه و یادگیری اجتنابی ناشی از جدایی از مادر در موش های صحرایی نوجوان"، مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 5، شماره 1 (1400): 177-185. magiran.com/p2402507
Sara Joushi, Khadijeh Esmaeilpour, Vahid Sheibani, "Effects of enriched environment and oxytocin on maternal separation-induced avoidance learning and memory deficits in adolescent rats", Physiology and Pharmacology 5, no.1 (2021): 177-185. magiran.com/p2402507
سارا جوشی، خدیجه اسماعیل پور، وحید شیبانی، (1400). 'اثرات محیط غنی شده و اکسی توسین بر نقایص حافظه و یادگیری اجتنابی ناشی از جدایی از مادر در موش های صحرایی نوجوان'، مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، 5(1)، صص.177-185. magiran.com/p2402507
Sara Joushi, Khadijeh Esmaeilpour, Vahid Sheibani, (2021). 'Effects of enriched environment and oxytocin on maternal separation-induced avoidance learning and memory deficits in adolescent rats', Physiology and Pharmacology, 5(1), pp.177-185. magiran.com/p2402507
سارا جوشی؛ خدیجه اسماعیل پور؛ وحید شیبانی. "اثرات محیط غنی شده و اکسی توسین بر نقایص حافظه و یادگیری اجتنابی ناشی از جدایی از مادر در موش های صحرایی نوجوان". مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، 5 ،1 ، 1400، 177-185. magiran.com/p2402507
Sara Joushi; Khadijeh Esmaeilpour; Vahid Sheibani. "Effects of enriched environment and oxytocin on maternal separation-induced avoidance learning and memory deficits in adolescent rats", Physiology and Pharmacology, 5, 1, 2021, 177-185. magiran.com/p2402507
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال