به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد شیرخانی، نگار میری، (1400). مقایسه اثربخشی روش های رفتار درمانی دیالکتیک، دارو درمانی و ترکیبی از آن ها بر ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 64(4)، 3427-3439. magiran.com/p2403776
Milad Shirkhani, Negar Miri , (2022). Comparison the Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy, Drug Therapy and Their Combination Methods on alexithymia and emotion regulation difficulty in Women with Postpartum Depression, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 64(4), 3427-3439. magiran.com/p2403776
میلاد شیرخانی، نگار میری، مقایسه اثربخشی روش های رفتار درمانی دیالکتیک، دارو درمانی و ترکیبی از آن ها بر ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1400؛ 64(4): 3427-3439. magiran.com/p2403776
Milad Shirkhani, Negar Miri , Comparison the Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy, Drug Therapy and Their Combination Methods on alexithymia and emotion regulation difficulty in Women with Postpartum Depression, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2022; 64(4): 3427-3439. magiran.com/p2403776
میلاد شیرخانی، نگار میری، "مقایسه اثربخشی روش های رفتار درمانی دیالکتیک، دارو درمانی و ترکیبی از آن ها بر ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 64، شماره 4 (1400): 3427-3439. magiran.com/p2403776
Milad Shirkhani, Negar Miri , "Comparison the Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy, Drug Therapy and Their Combination Methods on alexithymia and emotion regulation difficulty in Women with Postpartum Depression", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 64, no.4 (2022): 3427-3439. magiran.com/p2403776
میلاد شیرخانی، نگار میری، (1400). 'مقایسه اثربخشی روش های رفتار درمانی دیالکتیک، دارو درمانی و ترکیبی از آن ها بر ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 64(4)، صص.3427-3439. magiran.com/p2403776
Milad Shirkhani, Negar Miri , (2022). 'Comparison the Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy, Drug Therapy and Their Combination Methods on alexithymia and emotion regulation difficulty in Women with Postpartum Depression', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 64(4), pp.3427-3439. magiran.com/p2403776
میلاد شیرخانی؛ نگار میری. "مقایسه اثربخشی روش های رفتار درمانی دیالکتیک، دارو درمانی و ترکیبی از آن ها بر ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 64 ،4 ، 1400، 3427-3439. magiran.com/p2403776
Milad Shirkhani; Negar Miri . "Comparison the Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy, Drug Therapy and Their Combination Methods on alexithymia and emotion regulation difficulty in Women with Postpartum Depression", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 64, 4, 2022, 3427-3439. magiran.com/p2403776
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال