به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرطاهر موسوی، معصومه معارف وند، حسن رفیعی، فائزه جغتایی، سهیلا امیدنیا، (1400). طراحی راهنمای مداخلات ارتقای سلامت اجتماعی با رویکرد سرمایه اجتماعی، فصلنامه مددکاری اجتماعی، 10(36)، 16-25. magiran.com/p2405648
Mirtaher Mousavi, Masoomeh Maarefvand, Hassan Rafiei, Faezeh Joghataei, Soheila Omid Nia, (2022). Developing an Intervention Guidelines for Social Health Promotion Based on the Social Capital Theory, Journal of Social Work, 10(36), 16-25. magiran.com/p2405648
میرطاهر موسوی، معصومه معارف وند، حسن رفیعی، فائزه جغتایی، سهیلا امیدنیا، طراحی راهنمای مداخلات ارتقای سلامت اجتماعی با رویکرد سرمایه اجتماعی. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 1400؛ 10(36): 16-25. magiran.com/p2405648
Mirtaher Mousavi, Masoomeh Maarefvand, Hassan Rafiei, Faezeh Joghataei, Soheila Omid Nia, Developing an Intervention Guidelines for Social Health Promotion Based on the Social Capital Theory, Journal of Social Work, 2022; 10(36): 16-25. magiran.com/p2405648
میرطاهر موسوی، معصومه معارف وند، حسن رفیعی، فائزه جغتایی، سهیلا امیدنیا، "طراحی راهنمای مداخلات ارتقای سلامت اجتماعی با رویکرد سرمایه اجتماعی"، فصلنامه مددکاری اجتماعی 10، شماره 36 (1400): 16-25. magiran.com/p2405648
Mirtaher Mousavi, Masoomeh Maarefvand, Hassan Rafiei, Faezeh Joghataei, Soheila Omid Nia, "Developing an Intervention Guidelines for Social Health Promotion Based on the Social Capital Theory", Journal of Social Work 10, no.36 (2022): 16-25. magiran.com/p2405648
میرطاهر موسوی، معصومه معارف وند، حسن رفیعی، فائزه جغتایی، سهیلا امیدنیا، (1400). 'طراحی راهنمای مداخلات ارتقای سلامت اجتماعی با رویکرد سرمایه اجتماعی'، فصلنامه مددکاری اجتماعی، 10(36)، صص.16-25. magiran.com/p2405648
Mirtaher Mousavi, Masoomeh Maarefvand, Hassan Rafiei, Faezeh Joghataei, Soheila Omid Nia, (2022). 'Developing an Intervention Guidelines for Social Health Promotion Based on the Social Capital Theory', Journal of Social Work, 10(36), pp.16-25. magiran.com/p2405648
میرطاهر موسوی؛ معصومه معارف وند؛ حسن رفیعی؛ فائزه جغتایی؛ سهیلا امیدنیا. "طراحی راهنمای مداخلات ارتقای سلامت اجتماعی با رویکرد سرمایه اجتماعی". فصلنامه مددکاری اجتماعی، 10 ،36 ، 1400، 16-25. magiran.com/p2405648
Mirtaher Mousavi; Masoomeh Maarefvand; Hassan Rafiei; Faezeh Joghataei; Soheila Omid Nia. "Developing an Intervention Guidelines for Social Health Promotion Based on the Social Capital Theory", Journal of Social Work, 10, 36, 2022, 16-25. magiran.com/p2405648
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال