به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Sara Sheikkholeslami, Fereidoun Azizi, Asghar Ghasemi, Abbas Alibakhshi, Hossein Parsa, Setareh Shivaee, Marjan Zarif-Yeganeh, Mehdi Hedayati, Ladan Teimoori-Toolabi , (2022). The Epigenetic Modification of SLC5A8 in Papillary Thyroid Carcinoma and Its Effects on Clinic-Pathological Features, Iranian Journal of Public Health, 51(3), 634-642. magiran.com/p2414141
Sara Sheikkholeslami, Fereidoun Azizi, Asghar Ghasemi, Abbas Alibakhshi, Hossein Parsa, Setareh Shivaee, Marjan Zarif-Yeganeh, Mehdi Hedayati, Ladan Teimoori-Toolabi , The Epigenetic Modification of SLC5A8 in Papillary Thyroid Carcinoma and Its Effects on Clinic-Pathological Features, Iranian Journal of Public Health, 2022; 51(3): 634-642. magiran.com/p2414141
Sara Sheikkholeslami, Fereidoun Azizi, Asghar Ghasemi, Abbas Alibakhshi, Hossein Parsa, Setareh Shivaee, Marjan Zarif-Yeganeh, Mehdi Hedayati, Ladan Teimoori-Toolabi , "The Epigenetic Modification of SLC5A8 in Papillary Thyroid Carcinoma and Its Effects on Clinic-Pathological Features", Iranian Journal of Public Health 51, no.3 (2022): 634-642. magiran.com/p2414141
Sara Sheikkholeslami, Fereidoun Azizi, Asghar Ghasemi, Abbas Alibakhshi, Hossein Parsa, Setareh Shivaee, Marjan Zarif-Yeganeh, Mehdi Hedayati, Ladan Teimoori-Toolabi , (2022). 'The Epigenetic Modification of SLC5A8 in Papillary Thyroid Carcinoma and Its Effects on Clinic-Pathological Features', Iranian Journal of Public Health, 51(3), pp.634-642. magiran.com/p2414141
Sara Sheikkholeslami; Fereidoun Azizi; Asghar Ghasemi; Abbas Alibakhshi; Hossein Parsa; Setareh Shivaee; Marjan Zarif-Yeganeh; Mehdi Hedayati; Ladan Teimoori-Toolabi . "The Epigenetic Modification of SLC5A8 in Papillary Thyroid Carcinoma and Its Effects on Clinic-Pathological Features", Iranian Journal of Public Health, 51, 3, 2022, 634-642. magiran.com/p2414141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال