به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس افخمی، معصومه تجعفری، محسن نوکاریزی، سید محسن اصغری نکاح، (1401). بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد و تاثیر آن بر مهارت های ارتباطی این کتابداران، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 11(2)، 153-170. magiran.com/p2418636
Narges Afkhami, Masoumeh Tajafari , Mohsen Nowkarizi, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, (2022). Positive Thinking of Librarians of Mashhad Public Libraries and Its Effect on Their Communication Skills, Library and Information Science Research, 11(2), 153-170. magiran.com/p2418636
نرگس افخمی، معصومه تجعفری، محسن نوکاریزی، سید محسن اصغری نکاح، بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد و تاثیر آن بر مهارت های ارتباطی این کتابداران. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1401؛ 11(2): 153-170. magiran.com/p2418636
Narges Afkhami, Masoumeh Tajafari , Mohsen Nowkarizi, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, Positive Thinking of Librarians of Mashhad Public Libraries and Its Effect on Their Communication Skills, Library and Information Science Research, 2022; 11(2): 153-170. magiran.com/p2418636
نرگس افخمی، معصومه تجعفری، محسن نوکاریزی، سید محسن اصغری نکاح، "بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد و تاثیر آن بر مهارت های ارتباطی این کتابداران"، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 11، شماره 2 (1401): 153-170. magiran.com/p2418636
Narges Afkhami, Masoumeh Tajafari , Mohsen Nowkarizi, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, "Positive Thinking of Librarians of Mashhad Public Libraries and Its Effect on Their Communication Skills", Library and Information Science Research 11, no.2 (2022): 153-170. magiran.com/p2418636
نرگس افخمی، معصومه تجعفری، محسن نوکاریزی، سید محسن اصغری نکاح، (1401). 'بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد و تاثیر آن بر مهارت های ارتباطی این کتابداران'، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 11(2)، صص.153-170. magiran.com/p2418636
Narges Afkhami, Masoumeh Tajafari , Mohsen Nowkarizi, Seyyed Mohsen Asghari Nekah, (2022). 'Positive Thinking of Librarians of Mashhad Public Libraries and Its Effect on Their Communication Skills', Library and Information Science Research, 11(2), pp.153-170. magiran.com/p2418636
نرگس افخمی؛ معصومه تجعفری؛ محسن نوکاریزی؛ سید محسن اصغری نکاح. "بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد و تاثیر آن بر مهارت های ارتباطی این کتابداران". پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 11 ،2 ، 1401، 153-170. magiran.com/p2418636
Narges Afkhami; Masoumeh Tajafari ; Mohsen Nowkarizi; Seyyed Mohsen Asghari Nekah. "Positive Thinking of Librarians of Mashhad Public Libraries and Its Effect on Their Communication Skills", Library and Information Science Research, 11, 2, 2022, 153-170. magiran.com/p2418636
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال