به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدامین مهرنیا، نسیم دهقان، رضا زاده دباغ، (1401). بررسی خصوصیات شیمیایی و پایداری روغن های کنجد تهیه شده به روش پرس سرد در شهر اهواز، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 19(1)، 47-58. magiran.com/p2419708
MohammadAmin Mehrnia, Nasim Dehghan, Reza Zadeh Dabagh, (2022). Evaluation of chemical characteristics and thermal stability of sesame oil prepared using cold press in Ahvaz, Food Science and Technology, 19(1), 47-58. magiran.com/p2419708
محمدامین مهرنیا، نسیم دهقان، رضا زاده دباغ، بررسی خصوصیات شیمیایی و پایداری روغن های کنجد تهیه شده به روش پرس سرد در شهر اهواز. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1401؛ 19(1): 47-58. magiran.com/p2419708
MohammadAmin Mehrnia, Nasim Dehghan, Reza Zadeh Dabagh, Evaluation of chemical characteristics and thermal stability of sesame oil prepared using cold press in Ahvaz, Food Science and Technology, 2022; 19(1): 47-58. magiran.com/p2419708
محمدامین مهرنیا، نسیم دهقان، رضا زاده دباغ، "بررسی خصوصیات شیمیایی و پایداری روغن های کنجد تهیه شده به روش پرس سرد در شهر اهواز"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 19، شماره 1 (1401): 47-58. magiran.com/p2419708
MohammadAmin Mehrnia, Nasim Dehghan, Reza Zadeh Dabagh, "Evaluation of chemical characteristics and thermal stability of sesame oil prepared using cold press in Ahvaz", Food Science and Technology 19, no.1 (2022): 47-58. magiran.com/p2419708
محمدامین مهرنیا، نسیم دهقان، رضا زاده دباغ، (1401). 'بررسی خصوصیات شیمیایی و پایداری روغن های کنجد تهیه شده به روش پرس سرد در شهر اهواز'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 19(1)، صص.47-58. magiran.com/p2419708
MohammadAmin Mehrnia, Nasim Dehghan, Reza Zadeh Dabagh, (2022). 'Evaluation of chemical characteristics and thermal stability of sesame oil prepared using cold press in Ahvaz', Food Science and Technology, 19(1), pp.47-58. magiran.com/p2419708
محمدامین مهرنیا؛ نسیم دهقان؛ رضا زاده دباغ. "بررسی خصوصیات شیمیایی و پایداری روغن های کنجد تهیه شده به روش پرس سرد در شهر اهواز". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 19 ،1 ، 1401، 47-58. magiran.com/p2419708
MohammadAmin Mehrnia; Nasim Dehghan; Reza Zadeh Dabagh. "Evaluation of chemical characteristics and thermal stability of sesame oil prepared using cold press in Ahvaz", Food Science and Technology, 19, 1, 2022, 47-58. magiran.com/p2419708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال