به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علی اصغر سید ابراهیمی، (1401). اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان و مکانسیم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در بهبود ترومای پس از آسیب مغزی، نشریه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، 4(1)، 13-24. magiran.com/p2425913
Seyed Ali Asghar Seyed Ebrahimi, (2022). The effectiveness of mindfulness-based therapy and positive thinking on emotion regulation and defense mechanisms in people with borderline personality disorder in improving post-traumatic brain injury, Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 4(1), 13-24. magiran.com/p2425913
سید علی اصغر سید ابراهیمی، اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان و مکانسیم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در بهبود ترومای پس از آسیب مغزی. نشریه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، 1401؛ 4(1): 13-24. magiran.com/p2425913
Seyed Ali Asghar Seyed Ebrahimi, The effectiveness of mindfulness-based therapy and positive thinking on emotion regulation and defense mechanisms in people with borderline personality disorder in improving post-traumatic brain injury, Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 2022; 4(1): 13-24. magiran.com/p2425913
سید علی اصغر سید ابراهیمی، "اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان و مکانسیم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در بهبود ترومای پس از آسیب مغزی"، نشریه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی 4، شماره 1 (1401): 13-24. magiran.com/p2425913
Seyed Ali Asghar Seyed Ebrahimi, "The effectiveness of mindfulness-based therapy and positive thinking on emotion regulation and defense mechanisms in people with borderline personality disorder in improving post-traumatic brain injury", Journal of Assessment and Research in Applied Counseling 4, no.1 (2022): 13-24. magiran.com/p2425913
سید علی اصغر سید ابراهیمی، (1401). 'اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان و مکانسیم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در بهبود ترومای پس از آسیب مغزی'، نشریه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، 4(1)، صص.13-24. magiran.com/p2425913
Seyed Ali Asghar Seyed Ebrahimi, (2022). 'The effectiveness of mindfulness-based therapy and positive thinking on emotion regulation and defense mechanisms in people with borderline personality disorder in improving post-traumatic brain injury', Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 4(1), pp.13-24. magiran.com/p2425913
سید علی اصغر سید ابراهیمی. "اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان و مکانسیم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در بهبود ترومای پس از آسیب مغزی". نشریه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، 4 ،1 ، 1401، 13-24. magiran.com/p2425913
Seyed Ali Asghar Seyed Ebrahimi. "The effectiveness of mindfulness-based therapy and positive thinking on emotion regulation and defense mechanisms in people with borderline personality disorder in improving post-traumatic brain injury", Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 4, 1, 2022, 13-24. magiran.com/p2425913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال