به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام احمدی، مولود غلام زاده چیتگر، مجیب حق قدم، احمد حیدری، (1400). بررسی اثر متالدئید لوماکیدین® علیه حلزون ها و راب ها در گلخانه گل زینتی اسپاتیفیلوم و مزرعه کاهو و مقایسه با کارایی فریکول® و سبزآرنگ® در گلخانه گل زینتی، فصلنامه گیاه پزشکی، 44(4)، 107-122. magiran.com/p2425968
E. Ahmadi , M. Gholamzadehchitgar, M. Hagh Ghadam, A. Heidari, (2021). Effectiveness of metaldehyde Lumakidin® against snails and slugs in the greenhouse of Spathiphyllum and lettuce field and its comparison with the efficiency of Ferricol® and Sabzarang® in ornamental flower greenhouse, Journal of Plant Protection, 44(4), 107-122. magiran.com/p2425968
الهام احمدی، مولود غلام زاده چیتگر، مجیب حق قدم، احمد حیدری، بررسی اثر متالدئید لوماکیدین® علیه حلزون ها و راب ها در گلخانه گل زینتی اسپاتیفیلوم و مزرعه کاهو و مقایسه با کارایی فریکول® و سبزآرنگ® در گلخانه گل زینتی. فصلنامه گیاه پزشکی، 1400؛ 44(4): 107-122. magiran.com/p2425968
E. Ahmadi , M. Gholamzadehchitgar, M. Hagh Ghadam, A. Heidari, Effectiveness of metaldehyde Lumakidin® against snails and slugs in the greenhouse of Spathiphyllum and lettuce field and its comparison with the efficiency of Ferricol® and Sabzarang® in ornamental flower greenhouse, Journal of Plant Protection, 2021; 44(4): 107-122. magiran.com/p2425968
الهام احمدی، مولود غلام زاده چیتگر، مجیب حق قدم، احمد حیدری، "بررسی اثر متالدئید لوماکیدین® علیه حلزون ها و راب ها در گلخانه گل زینتی اسپاتیفیلوم و مزرعه کاهو و مقایسه با کارایی فریکول® و سبزآرنگ® در گلخانه گل زینتی"، فصلنامه گیاه پزشکی 44، شماره 4 (1400): 107-122. magiran.com/p2425968
E. Ahmadi , M. Gholamzadehchitgar, M. Hagh Ghadam, A. Heidari, "Effectiveness of metaldehyde Lumakidin® against snails and slugs in the greenhouse of Spathiphyllum and lettuce field and its comparison with the efficiency of Ferricol® and Sabzarang® in ornamental flower greenhouse", Journal of Plant Protection 44, no.4 (2021): 107-122. magiran.com/p2425968
الهام احمدی، مولود غلام زاده چیتگر، مجیب حق قدم، احمد حیدری، (1400). 'بررسی اثر متالدئید لوماکیدین® علیه حلزون ها و راب ها در گلخانه گل زینتی اسپاتیفیلوم و مزرعه کاهو و مقایسه با کارایی فریکول® و سبزآرنگ® در گلخانه گل زینتی'، فصلنامه گیاه پزشکی، 44(4)، صص.107-122. magiran.com/p2425968
E. Ahmadi , M. Gholamzadehchitgar, M. Hagh Ghadam, A. Heidari, (2021). 'Effectiveness of metaldehyde Lumakidin® against snails and slugs in the greenhouse of Spathiphyllum and lettuce field and its comparison with the efficiency of Ferricol® and Sabzarang® in ornamental flower greenhouse', Journal of Plant Protection, 44(4), pp.107-122. magiran.com/p2425968
الهام احمدی؛ مولود غلام زاده چیتگر؛ مجیب حق قدم؛ احمد حیدری. "بررسی اثر متالدئید لوماکیدین® علیه حلزون ها و راب ها در گلخانه گل زینتی اسپاتیفیلوم و مزرعه کاهو و مقایسه با کارایی فریکول® و سبزآرنگ® در گلخانه گل زینتی". فصلنامه گیاه پزشکی، 44 ،4 ، 1400، 107-122. magiran.com/p2425968
E. Ahmadi ; M. Gholamzadehchitgar; M. Hagh Ghadam; A. Heidari. "Effectiveness of metaldehyde Lumakidin® against snails and slugs in the greenhouse of Spathiphyllum and lettuce field and its comparison with the efficiency of Ferricol® and Sabzarang® in ornamental flower greenhouse", Journal of Plant Protection, 44, 4, 2021, 107-122. magiran.com/p2425968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال