به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر توکلی ، سیده مریم پور موسوی، وحید پاکدامن، (1401). بررسی افسردگی پس از زایمان و آپگار نوزاد در زایمان طبیعی با بی دردی و زایمان طبیعی بدون بی دردی، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 44(2)، 14-23. magiran.com/p2426781
Vahid Pakdaman, Hamideh Baha-al-Dini, Seyyede Maryam Pourmoosavi, Sahar Tavakkoli, (2022). Evaluation of postpartum depression and neonatal Apgar score in normal delivery with analgesia and normal delivery without analgesia, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 44(2), 14-23. magiran.com/p2426781
سحر توکلی ، سیده مریم پور موسوی، وحید پاکدامن، بررسی افسردگی پس از زایمان و آپگار نوزاد در زایمان طبیعی با بی دردی و زایمان طبیعی بدون بی دردی. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1401؛ 44(2): 14-23. magiran.com/p2426781
Vahid Pakdaman, Hamideh Baha-al-Dini, Seyyede Maryam Pourmoosavi, Sahar Tavakkoli, Evaluation of postpartum depression and neonatal Apgar score in normal delivery with analgesia and normal delivery without analgesia, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2022; 44(2): 14-23. magiran.com/p2426781
سحر توکلی ، سیده مریم پور موسوی، وحید پاکدامن، "بررسی افسردگی پس از زایمان و آپگار نوزاد در زایمان طبیعی با بی دردی و زایمان طبیعی بدون بی دردی"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 44، شماره 2 (1401): 14-23. magiran.com/p2426781
Vahid Pakdaman, Hamideh Baha-al-Dini, Seyyede Maryam Pourmoosavi, Sahar Tavakkoli, "Evaluation of postpartum depression and neonatal Apgar score in normal delivery with analgesia and normal delivery without analgesia", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 44, no.2 (2022): 14-23. magiran.com/p2426781
سحر توکلی ، سیده مریم پور موسوی، وحید پاکدامن، (1401). 'بررسی افسردگی پس از زایمان و آپگار نوزاد در زایمان طبیعی با بی دردی و زایمان طبیعی بدون بی دردی'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 44(2)، صص.14-23. magiran.com/p2426781
Vahid Pakdaman, Hamideh Baha-al-Dini, Seyyede Maryam Pourmoosavi, Sahar Tavakkoli, (2022). 'Evaluation of postpartum depression and neonatal Apgar score in normal delivery with analgesia and normal delivery without analgesia', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 44(2), pp.14-23. magiran.com/p2426781
سحر توکلی ؛ سیده مریم پور موسوی؛ وحید پاکدامن. "بررسی افسردگی پس از زایمان و آپگار نوزاد در زایمان طبیعی با بی دردی و زایمان طبیعی بدون بی دردی". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 44 ،2 ، 1401، 14-23. magiran.com/p2426781
Vahid Pakdaman; Hamideh Baha-al-Dini; Seyyede Maryam Pourmoosavi; Sahar Tavakkoli. "Evaluation of postpartum depression and neonatal Apgar score in normal delivery with analgesia and normal delivery without analgesia", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 44, 2, 2022, 14-23. magiran.com/p2426781
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال