به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا صامتی، محمدرضا فرزاد بهتاش، (1400). طراحی شهری بایوفیلیک برای ارتقاء کیفیت محیط با رویکرد ادراک محیطی (مطالعه تطبیقی شهر اسلو و رامسر)، نشریه گفتمان طراحی شهری، 2(2)، 21-34. magiran.com/p2427697
Parisa Sameti, Mohammad Reza Farzad Behtash, (2021). Biophilic urban design to improve the quality of the environment with the approach of environmental perception (comparative study of Oslo and Ramsar), Scientific Journal Urban Design Discourse, 2(2), 21-34. magiran.com/p2427697
پریسا صامتی، محمدرضا فرزاد بهتاش، طراحی شهری بایوفیلیک برای ارتقاء کیفیت محیط با رویکرد ادراک محیطی (مطالعه تطبیقی شهر اسلو و رامسر). نشریه گفتمان طراحی شهری، 1400؛ 2(2): 21-34. magiran.com/p2427697
Parisa Sameti, Mohammad Reza Farzad Behtash, Biophilic urban design to improve the quality of the environment with the approach of environmental perception (comparative study of Oslo and Ramsar), Scientific Journal Urban Design Discourse, 2021; 2(2): 21-34. magiran.com/p2427697
پریسا صامتی، محمدرضا فرزاد بهتاش، "طراحی شهری بایوفیلیک برای ارتقاء کیفیت محیط با رویکرد ادراک محیطی (مطالعه تطبیقی شهر اسلو و رامسر)"، نشریه گفتمان طراحی شهری 2، شماره 2 (1400): 21-34. magiran.com/p2427697
Parisa Sameti, Mohammad Reza Farzad Behtash, "Biophilic urban design to improve the quality of the environment with the approach of environmental perception (comparative study of Oslo and Ramsar)", Scientific Journal Urban Design Discourse 2, no.2 (2021): 21-34. magiran.com/p2427697
پریسا صامتی، محمدرضا فرزاد بهتاش، (1400). 'طراحی شهری بایوفیلیک برای ارتقاء کیفیت محیط با رویکرد ادراک محیطی (مطالعه تطبیقی شهر اسلو و رامسر)'، نشریه گفتمان طراحی شهری، 2(2)، صص.21-34. magiran.com/p2427697
Parisa Sameti, Mohammad Reza Farzad Behtash, (2021). 'Biophilic urban design to improve the quality of the environment with the approach of environmental perception (comparative study of Oslo and Ramsar)', Scientific Journal Urban Design Discourse, 2(2), pp.21-34. magiran.com/p2427697
پریسا صامتی؛ محمدرضا فرزاد بهتاش. "طراحی شهری بایوفیلیک برای ارتقاء کیفیت محیط با رویکرد ادراک محیطی (مطالعه تطبیقی شهر اسلو و رامسر)". نشریه گفتمان طراحی شهری، 2 ،2 ، 1400، 21-34. magiran.com/p2427697
Parisa Sameti; Mohammad Reza Farzad Behtash. "Biophilic urban design to improve the quality of the environment with the approach of environmental perception (comparative study of Oslo and Ramsar)", Scientific Journal Urban Design Discourse, 2, 2, 2021, 21-34. magiran.com/p2427697
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال