به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی حسین پور، محسن کلانتری، عیسی پیری، (1401). شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تاثیرگذار در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، نشریه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 3(1)، 27-43. magiran.com/p2432650
Mahdi Hosseinpour , Mohsen Kalāntari, Isā Piri, (2022). Identification and Analysis of the Prominent and Influential Factors in Good Urban Governance, Geographical Studies of Coastal Ereas Journal, 3(1), 27-43. magiran.com/p2432650
مهدی حسین پور، محسن کلانتری، عیسی پیری، شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تاثیرگذار در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه). نشریه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 1401؛ 3(1): 27-43. magiran.com/p2432650
Mahdi Hosseinpour , Mohsen Kalāntari, Isā Piri, Identification and Analysis of the Prominent and Influential Factors in Good Urban Governance, Geographical Studies of Coastal Ereas Journal, 2022; 3(1): 27-43. magiran.com/p2432650
مهدی حسین پور، محسن کلانتری، عیسی پیری، "شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تاثیرگذار در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)"، نشریه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی 3، شماره 1 (1401): 27-43. magiran.com/p2432650
Mahdi Hosseinpour , Mohsen Kalāntari, Isā Piri, "Identification and Analysis of the Prominent and Influential Factors in Good Urban Governance", Geographical Studies of Coastal Ereas Journal 3, no.1 (2022): 27-43. magiran.com/p2432650
مهدی حسین پور، محسن کلانتری، عیسی پیری، (1401). 'شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تاثیرگذار در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)'، نشریه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 3(1)، صص.27-43. magiran.com/p2432650
Mahdi Hosseinpour , Mohsen Kalāntari, Isā Piri, (2022). 'Identification and Analysis of the Prominent and Influential Factors in Good Urban Governance', Geographical Studies of Coastal Ereas Journal, 3(1), pp.27-43. magiran.com/p2432650
مهدی حسین پور؛ محسن کلانتری؛ عیسی پیری. "شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تاثیرگذار در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه)". نشریه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 3 ،1 ، 1401، 27-43. magiran.com/p2432650
Mahdi Hosseinpour ; Mohsen Kalāntari; Isā Piri. "Identification and Analysis of the Prominent and Influential Factors in Good Urban Governance", Geographical Studies of Coastal Ereas Journal, 3, 1, 2022, 27-43. magiran.com/p2432650
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال