به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه نوری، مهدی شریعتمداری، لطف الله عباسی سروک، (1401). شناسایی الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه آزاد و بررسی ویژگی‎های روانسنجی آن، نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 12(6)، 181-195. magiran.com/p2437449
Fatemeh Noori, Mehdi Shariatmadari , Lotfollah Abbasi, (2022). Presentation of the Native Model of 4th Generation of Entrepreneurship University of Tehran Azad University, Journal of New Approaches in Educational Administration, 12(6), 181-195. magiran.com/p2437449
فاطمه نوری، مهدی شریعتمداری، لطف الله عباسی سروک، شناسایی الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه آزاد و بررسی ویژگی‎های روانسنجی آن. نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1401؛ 12(6): 181-195. magiran.com/p2437449
Fatemeh Noori, Mehdi Shariatmadari , Lotfollah Abbasi, Presentation of the Native Model of 4th Generation of Entrepreneurship University of Tehran Azad University, Journal of New Approaches in Educational Administration, 2022; 12(6): 181-195. magiran.com/p2437449
فاطمه نوری، مهدی شریعتمداری، لطف الله عباسی سروک، "شناسایی الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه آزاد و بررسی ویژگی‎های روانسنجی آن"، نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 12، شماره 6 (1401): 181-195. magiran.com/p2437449
Fatemeh Noori, Mehdi Shariatmadari , Lotfollah Abbasi, "Presentation of the Native Model of 4th Generation of Entrepreneurship University of Tehran Azad University", Journal of New Approaches in Educational Administration 12, no.6 (2022): 181-195. magiran.com/p2437449
فاطمه نوری، مهدی شریعتمداری، لطف الله عباسی سروک، (1401). 'شناسایی الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه آزاد و بررسی ویژگی‎های روانسنجی آن'، نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 12(6)، صص.181-195. magiran.com/p2437449
Fatemeh Noori, Mehdi Shariatmadari , Lotfollah Abbasi, (2022). 'Presentation of the Native Model of 4th Generation of Entrepreneurship University of Tehran Azad University', Journal of New Approaches in Educational Administration, 12(6), pp.181-195. magiran.com/p2437449
فاطمه نوری؛ مهدی شریعتمداری؛ لطف الله عباسی سروک. "شناسایی الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه آزاد و بررسی ویژگی‎های روانسنجی آن". نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 12 ،6 ، 1401، 181-195. magiran.com/p2437449
Fatemeh Noori; Mehdi Shariatmadari ; Lotfollah Abbasi. "Presentation of the Native Model of 4th Generation of Entrepreneurship University of Tehran Azad University", Journal of New Approaches in Educational Administration, 12, 6, 2022, 181-195. magiran.com/p2437449
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال