به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بدرالسادات طباطبایی پور، فرشید خسروپور ، سعیده زنوزیان، (1401). ارائه مدل ساختاری رابطه سبک های دفاعی در اختلالات شخصیت خوشه B با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی، نشریه خانواده درمانی کاربردی، 3(1)، 339-362. magiran.com/p2440548
Badrosadat Tababaeipour, Farshid Khosropour , Saeedeh Zenoozian, (2022). Presenting a structural model of the relationship between defense styles in cluster B personality disorders and the mediating role of emotional cognitive regulation, Journal of Applied Family Therapy, 3(1), 339-362. magiran.com/p2440548
بدرالسادات طباطبایی پور، فرشید خسروپور ، سعیده زنوزیان، ارائه مدل ساختاری رابطه سبک های دفاعی در اختلالات شخصیت خوشه B با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی. نشریه خانواده درمانی کاربردی، 1401؛ 3(1): 339-362. magiran.com/p2440548
Badrosadat Tababaeipour, Farshid Khosropour , Saeedeh Zenoozian, Presenting a structural model of the relationship between defense styles in cluster B personality disorders and the mediating role of emotional cognitive regulation, Journal of Applied Family Therapy, 2022; 3(1): 339-362. magiran.com/p2440548
بدرالسادات طباطبایی پور، فرشید خسروپور ، سعیده زنوزیان، "ارائه مدل ساختاری رابطه سبک های دفاعی در اختلالات شخصیت خوشه B با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی"، نشریه خانواده درمانی کاربردی 3، شماره 1 (1401): 339-362. magiran.com/p2440548
Badrosadat Tababaeipour, Farshid Khosropour , Saeedeh Zenoozian, "Presenting a structural model of the relationship between defense styles in cluster B personality disorders and the mediating role of emotional cognitive regulation", Journal of Applied Family Therapy 3, no.1 (2022): 339-362. magiran.com/p2440548
بدرالسادات طباطبایی پور، فرشید خسروپور ، سعیده زنوزیان، (1401). 'ارائه مدل ساختاری رابطه سبک های دفاعی در اختلالات شخصیت خوشه B با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی'، نشریه خانواده درمانی کاربردی، 3(1)، صص.339-362. magiran.com/p2440548
Badrosadat Tababaeipour, Farshid Khosropour , Saeedeh Zenoozian, (2022). 'Presenting a structural model of the relationship between defense styles in cluster B personality disorders and the mediating role of emotional cognitive regulation', Journal of Applied Family Therapy, 3(1), pp.339-362. magiran.com/p2440548
بدرالسادات طباطبایی پور؛ فرشید خسروپور ؛ سعیده زنوزیان. "ارائه مدل ساختاری رابطه سبک های دفاعی در اختلالات شخصیت خوشه B با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی". نشریه خانواده درمانی کاربردی، 3 ،1 ، 1401، 339-362. magiran.com/p2440548
Badrosadat Tababaeipour; Farshid Khosropour ; Saeedeh Zenoozian. "Presenting a structural model of the relationship between defense styles in cluster B personality disorders and the mediating role of emotional cognitive regulation", Journal of Applied Family Therapy, 3, 1, 2022, 339-362. magiran.com/p2440548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال