به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعیمه نجمی نژاد، عبدالله محمدی، (1401). روش شناسی حکمت صدرائی در تحلیل اوصاف خبری در تشبیه و تنزیه بر پایه توحید خاصی، فصلنامه اندیشه نوین دینی، 18(68)، 7-26. magiran.com/p2442575
Naeema Najminejad, Abdullah Mohammadi, (2022). The Methodology of Sadra's Wisdom in Analyzing Predicative Attributes in Tashbih, Similitude, and Tanzih, Incomparability, Based on the Specific Monotheism, Andishe-Novin-E-Dini, 18(68), 7-26. magiran.com/p2442575
نعیمه نجمی نژاد، عبدالله محمدی، روش شناسی حکمت صدرائی در تحلیل اوصاف خبری در تشبیه و تنزیه بر پایه توحید خاصی. فصلنامه اندیشه نوین دینی، 1401؛ 18(68): 7-26. magiran.com/p2442575
Naeema Najminejad, Abdullah Mohammadi, The Methodology of Sadra's Wisdom in Analyzing Predicative Attributes in Tashbih, Similitude, and Tanzih, Incomparability, Based on the Specific Monotheism, Andishe-Novin-E-Dini, 2022; 18(68): 7-26. magiran.com/p2442575
نعیمه نجمی نژاد، عبدالله محمدی، "روش شناسی حکمت صدرائی در تحلیل اوصاف خبری در تشبیه و تنزیه بر پایه توحید خاصی"، فصلنامه اندیشه نوین دینی 18، شماره 68 (1401): 7-26. magiran.com/p2442575
Naeema Najminejad, Abdullah Mohammadi, "The Methodology of Sadra's Wisdom in Analyzing Predicative Attributes in Tashbih, Similitude, and Tanzih, Incomparability, Based on the Specific Monotheism", Andishe-Novin-E-Dini 18, no.68 (2022): 7-26. magiran.com/p2442575
نعیمه نجمی نژاد، عبدالله محمدی، (1401). 'روش شناسی حکمت صدرائی در تحلیل اوصاف خبری در تشبیه و تنزیه بر پایه توحید خاصی'، فصلنامه اندیشه نوین دینی، 18(68)، صص.7-26. magiran.com/p2442575
Naeema Najminejad, Abdullah Mohammadi, (2022). 'The Methodology of Sadra's Wisdom in Analyzing Predicative Attributes in Tashbih, Similitude, and Tanzih, Incomparability, Based on the Specific Monotheism', Andishe-Novin-E-Dini, 18(68), pp.7-26. magiran.com/p2442575
نعیمه نجمی نژاد؛ عبدالله محمدی. "روش شناسی حکمت صدرائی در تحلیل اوصاف خبری در تشبیه و تنزیه بر پایه توحید خاصی". فصلنامه اندیشه نوین دینی، 18 ،68 ، 1401، 7-26. magiran.com/p2442575
Naeema Najminejad; Abdullah Mohammadi. "The Methodology of Sadra's Wisdom in Analyzing Predicative Attributes in Tashbih, Similitude, and Tanzih, Incomparability, Based on the Specific Monotheism", Andishe-Novin-E-Dini, 18, 68, 2022, 7-26. magiran.com/p2442575
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال