به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره فلاح، فاطمه مقنی پور، خدیجه نصیریانی، فرزان مددی زاده، اکرم محراب بیک، (1401). بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش خانواده محور و بیمار محور برخودکارآمدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، فصلنامه پرستاری دیابت، 10(1)، 1783-1795. magiran.com/p2443233
Bahare Fallah, Fatemeh Moghanippur, Khadijeh Nasiriani, Farzan Madadizadeh, Akram Mehrabbeik, (2022). A Comparative Study of the Effect of Family-centered and Patient-centered Education on Self-efficacy and Self-esteem of Patients with Type II Diabetes, Journal of Diabetes Nursing, 10(1), 1783-1795. magiran.com/p2443233
بهاره فلاح، فاطمه مقنی پور، خدیجه نصیریانی، فرزان مددی زاده، اکرم محراب بیک، بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش خانواده محور و بیمار محور برخودکارآمدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. فصلنامه پرستاری دیابت، 1401؛ 10(1): 1783-1795. magiran.com/p2443233
Bahare Fallah, Fatemeh Moghanippur, Khadijeh Nasiriani, Farzan Madadizadeh, Akram Mehrabbeik, A Comparative Study of the Effect of Family-centered and Patient-centered Education on Self-efficacy and Self-esteem of Patients with Type II Diabetes, Journal of Diabetes Nursing, 2022; 10(1): 1783-1795. magiran.com/p2443233
بهاره فلاح، فاطمه مقنی پور، خدیجه نصیریانی، فرزان مددی زاده، اکرم محراب بیک، "بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش خانواده محور و بیمار محور برخودکارآمدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت نوع 2"، فصلنامه پرستاری دیابت 10، شماره 1 (1401): 1783-1795. magiran.com/p2443233
Bahare Fallah, Fatemeh Moghanippur, Khadijeh Nasiriani, Farzan Madadizadeh, Akram Mehrabbeik, "A Comparative Study of the Effect of Family-centered and Patient-centered Education on Self-efficacy and Self-esteem of Patients with Type II Diabetes", Journal of Diabetes Nursing 10, no.1 (2022): 1783-1795. magiran.com/p2443233
بهاره فلاح، فاطمه مقنی پور، خدیجه نصیریانی، فرزان مددی زاده، اکرم محراب بیک، (1401). 'بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش خانواده محور و بیمار محور برخودکارآمدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت نوع 2'، فصلنامه پرستاری دیابت، 10(1)، صص.1783-1795. magiran.com/p2443233
Bahare Fallah, Fatemeh Moghanippur, Khadijeh Nasiriani, Farzan Madadizadeh, Akram Mehrabbeik, (2022). 'A Comparative Study of the Effect of Family-centered and Patient-centered Education on Self-efficacy and Self-esteem of Patients with Type II Diabetes', Journal of Diabetes Nursing, 10(1), pp.1783-1795. magiran.com/p2443233
بهاره فلاح؛ فاطمه مقنی پور؛ خدیجه نصیریانی؛ فرزان مددی زاده؛ اکرم محراب بیک. "بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش خانواده محور و بیمار محور برخودکارآمدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت نوع 2". فصلنامه پرستاری دیابت، 10 ،1 ، 1401، 1783-1795. magiran.com/p2443233
Bahare Fallah; Fatemeh Moghanippur; Khadijeh Nasiriani; Farzan Madadizadeh; Akram Mehrabbeik. "A Comparative Study of the Effect of Family-centered and Patient-centered Education on Self-efficacy and Self-esteem of Patients with Type II Diabetes", Journal of Diabetes Nursing, 10, 1, 2022, 1783-1795. magiran.com/p2443233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال