به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی زمانی، (1401). تنوع نحوی در عربی مکتوب مدرن بررسی تغییرات درزمانی رفتار نحوی فعل التقی و ادوات شرطیه إذا و لو در روزنامه های عربی، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، فصلیه علمیه محکمه، 18(1)، 121-143. magiran.com/p2443510
Mehdi Zamani, (2022). Syntactic Diversity in Modern Written Arabic, Iranian Association of Arabic Language and Literature, 18(1), 121-143. magiran.com/p2443510
مهدی زمانی، تنوع نحوی در عربی مکتوب مدرن بررسی تغییرات درزمانی رفتار نحوی فعل التقی و ادوات شرطیه إذا و لو در روزنامه های عربی. مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، فصلیه علمیه محکمه، 1401؛ 18(1): 121-143. magiran.com/p2443510
Mehdi Zamani, Syntactic Diversity in Modern Written Arabic, Iranian Association of Arabic Language and Literature, 2022; 18(1): 121-143. magiran.com/p2443510
مهدی زمانی، "تنوع نحوی در عربی مکتوب مدرن بررسی تغییرات درزمانی رفتار نحوی فعل التقی و ادوات شرطیه إذا و لو در روزنامه های عربی"، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، فصلیه علمیه محکمه 18، شماره 1 (1401): 121-143. magiran.com/p2443510
Mehdi Zamani, "Syntactic Diversity in Modern Written Arabic", Iranian Association of Arabic Language and Literature 18, no.1 (2022): 121-143. magiran.com/p2443510
مهدی زمانی، (1401). 'تنوع نحوی در عربی مکتوب مدرن بررسی تغییرات درزمانی رفتار نحوی فعل التقی و ادوات شرطیه إذا و لو در روزنامه های عربی'، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، فصلیه علمیه محکمه، 18(1)، صص.121-143. magiran.com/p2443510
Mehdi Zamani, (2022). 'Syntactic Diversity in Modern Written Arabic', Iranian Association of Arabic Language and Literature, 18(1), pp.121-143. magiran.com/p2443510
مهدی زمانی. "تنوع نحوی در عربی مکتوب مدرن بررسی تغییرات درزمانی رفتار نحوی فعل التقی و ادوات شرطیه إذا و لو در روزنامه های عربی". مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، فصلیه علمیه محکمه، 18 ،1 ، 1401، 121-143. magiran.com/p2443510
Mehdi Zamani. "Syntactic Diversity in Modern Written Arabic", Iranian Association of Arabic Language and Literature, 18, 1, 2022, 121-143. magiran.com/p2443510
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال