به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا فتحی پور، شهاب کریمی نیا ، الهام ناظمی، امیرحسین شبانی، (1401). تحلیلی بر اثربخشی نور روز بر آسایش بصری و سلامت در فضاهای مسکونی شهر (نمونه موردی شهر تبریز)، نشریه جغرافیایی سرزمین، 18(72)، 119-142. magiran.com/p2443847
Reza Fathipour, Shahab Kariminia , Elham Nazemi, Amir Hossein Shabani, (2022). An Analysis of the Effect of Daylight on Visual Comfort and Health in Residential Spaces of the City (Case Study of Tabriz), Territory, 18(72), 119-142. magiran.com/p2443847
رضا فتحی پور، شهاب کریمی نیا ، الهام ناظمی، امیرحسین شبانی، تحلیلی بر اثربخشی نور روز بر آسایش بصری و سلامت در فضاهای مسکونی شهر (نمونه موردی شهر تبریز). نشریه جغرافیایی سرزمین، 1401؛ 18(72): 119-142. magiran.com/p2443847
Reza Fathipour, Shahab Kariminia , Elham Nazemi, Amir Hossein Shabani, An Analysis of the Effect of Daylight on Visual Comfort and Health in Residential Spaces of the City (Case Study of Tabriz), Territory, 2022; 18(72): 119-142. magiran.com/p2443847
رضا فتحی پور، شهاب کریمی نیا ، الهام ناظمی، امیرحسین شبانی، "تحلیلی بر اثربخشی نور روز بر آسایش بصری و سلامت در فضاهای مسکونی شهر (نمونه موردی شهر تبریز)"، نشریه جغرافیایی سرزمین 18، شماره 72 (1401): 119-142. magiran.com/p2443847
Reza Fathipour, Shahab Kariminia , Elham Nazemi, Amir Hossein Shabani, "An Analysis of the Effect of Daylight on Visual Comfort and Health in Residential Spaces of the City (Case Study of Tabriz)", Territory 18, no.72 (2022): 119-142. magiran.com/p2443847
رضا فتحی پور، شهاب کریمی نیا ، الهام ناظمی، امیرحسین شبانی، (1401). 'تحلیلی بر اثربخشی نور روز بر آسایش بصری و سلامت در فضاهای مسکونی شهر (نمونه موردی شهر تبریز)'، نشریه جغرافیایی سرزمین، 18(72)، صص.119-142. magiran.com/p2443847
Reza Fathipour, Shahab Kariminia , Elham Nazemi, Amir Hossein Shabani, (2022). 'An Analysis of the Effect of Daylight on Visual Comfort and Health in Residential Spaces of the City (Case Study of Tabriz)', Territory, 18(72), pp.119-142. magiran.com/p2443847
رضا فتحی پور؛ شهاب کریمی نیا ؛ الهام ناظمی؛ امیرحسین شبانی. "تحلیلی بر اثربخشی نور روز بر آسایش بصری و سلامت در فضاهای مسکونی شهر (نمونه موردی شهر تبریز)". نشریه جغرافیایی سرزمین، 18 ،72 ، 1401، 119-142. magiran.com/p2443847
Reza Fathipour; Shahab Kariminia ; Elham Nazemi; Amir Hossein Shabani. "An Analysis of the Effect of Daylight on Visual Comfort and Health in Residential Spaces of the City (Case Study of Tabriz)", Territory, 18, 72, 2022, 119-142. magiran.com/p2443847
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال