به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج زارع، مسعود محمدی، قاسم نظیری، شاهرخ عزت زادگان جهرمی، (1401). اثربخشی درمان پویشی مبتنی بر عاطفه هراسی بر تنظیم عاطفه و بهبود علایم بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگی، نشریه ارمغان دانش، 27(2)، 223-240. magiran.com/p2444105
I Zare, M Mohammadi, G Naziri, SH Ezzatzadegan Jahromi, (2022). The Effectiveness of Psychodynamic Affect Phobia Therapy on Emotion Regulation and Improvement of Symptoms in Patients with Panic Disorder, Armaghane-danesh, 27(2), 223-240. magiran.com/p2444105
ایرج زارع، مسعود محمدی، قاسم نظیری، شاهرخ عزت زادگان جهرمی، اثربخشی درمان پویشی مبتنی بر عاطفه هراسی بر تنظیم عاطفه و بهبود علایم بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگی. نشریه ارمغان دانش، 1401؛ 27(2): 223-240. magiran.com/p2444105
I Zare, M Mohammadi, G Naziri, SH Ezzatzadegan Jahromi, The Effectiveness of Psychodynamic Affect Phobia Therapy on Emotion Regulation and Improvement of Symptoms in Patients with Panic Disorder, Armaghane-danesh, 2022; 27(2): 223-240. magiran.com/p2444105
ایرج زارع، مسعود محمدی، قاسم نظیری، شاهرخ عزت زادگان جهرمی، "اثربخشی درمان پویشی مبتنی بر عاطفه هراسی بر تنظیم عاطفه و بهبود علایم بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگی"، نشریه ارمغان دانش 27، شماره 2 (1401): 223-240. magiran.com/p2444105
I Zare, M Mohammadi, G Naziri, SH Ezzatzadegan Jahromi, "The Effectiveness of Psychodynamic Affect Phobia Therapy on Emotion Regulation and Improvement of Symptoms in Patients with Panic Disorder", Armaghane-danesh 27, no.2 (2022): 223-240. magiran.com/p2444105
ایرج زارع، مسعود محمدی، قاسم نظیری، شاهرخ عزت زادگان جهرمی، (1401). 'اثربخشی درمان پویشی مبتنی بر عاطفه هراسی بر تنظیم عاطفه و بهبود علایم بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگی'، نشریه ارمغان دانش، 27(2)، صص.223-240. magiran.com/p2444105
I Zare, M Mohammadi, G Naziri, SH Ezzatzadegan Jahromi, (2022). 'The Effectiveness of Psychodynamic Affect Phobia Therapy on Emotion Regulation and Improvement of Symptoms in Patients with Panic Disorder', Armaghane-danesh, 27(2), pp.223-240. magiran.com/p2444105
ایرج زارع؛ مسعود محمدی؛ قاسم نظیری؛ شاهرخ عزت زادگان جهرمی. "اثربخشی درمان پویشی مبتنی بر عاطفه هراسی بر تنظیم عاطفه و بهبود علایم بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگی". نشریه ارمغان دانش، 27 ،2 ، 1401، 223-240. magiran.com/p2444105
I Zare; M Mohammadi; G Naziri; SH Ezzatzadegan Jahromi. "The Effectiveness of Psychodynamic Affect Phobia Therapy on Emotion Regulation and Improvement of Symptoms in Patients with Panic Disorder", Armaghane-danesh, 27, 2, 2022, 223-240. magiran.com/p2444105
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال