به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید عبدالمحمد سادات، لیدا سلیمی، حسین غفوریان، لیندا یادگاریان حاجی آبادی، سید محمدتقی ساداتی پور، (1401). بهینه سازی و مدل سازی حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین با استفاده از نانوکاتالیست TiO2/N/S در حضور نور مرئی در محلول های آبی، نشریه ارمغان دانش، 27(2)، 241-256. magiran.com/p2444106
SA Sadat, L Salimi, H Ghafourian, L Yadegarian Hadji Abadi, SM Taghi Sadatipour, (2022). Optimization and Modeling of Tetracycline Antibiotic Removal Using TiO2/N/S Nanocatalyst in the Presence of Visible Light in Aqueous Solutions, Armaghane-danesh, 27(2), 241-256. magiran.com/p2444106
سید عبدالمحمد سادات، لیدا سلیمی، حسین غفوریان، لیندا یادگاریان حاجی آبادی، سید محمدتقی ساداتی پور، بهینه سازی و مدل سازی حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین با استفاده از نانوکاتالیست TiO2/N/S در حضور نور مرئی در محلول های آبی. نشریه ارمغان دانش، 1401؛ 27(2): 241-256. magiran.com/p2444106
SA Sadat, L Salimi, H Ghafourian, L Yadegarian Hadji Abadi, SM Taghi Sadatipour, Optimization and Modeling of Tetracycline Antibiotic Removal Using TiO2/N/S Nanocatalyst in the Presence of Visible Light in Aqueous Solutions, Armaghane-danesh, 2022; 27(2): 241-256. magiran.com/p2444106
سید عبدالمحمد سادات، لیدا سلیمی، حسین غفوریان، لیندا یادگاریان حاجی آبادی، سید محمدتقی ساداتی پور، "بهینه سازی و مدل سازی حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین با استفاده از نانوکاتالیست TiO2/N/S در حضور نور مرئی در محلول های آبی"، نشریه ارمغان دانش 27، شماره 2 (1401): 241-256. magiran.com/p2444106
SA Sadat, L Salimi, H Ghafourian, L Yadegarian Hadji Abadi, SM Taghi Sadatipour, "Optimization and Modeling of Tetracycline Antibiotic Removal Using TiO2/N/S Nanocatalyst in the Presence of Visible Light in Aqueous Solutions", Armaghane-danesh 27, no.2 (2022): 241-256. magiran.com/p2444106
سید عبدالمحمد سادات، لیدا سلیمی، حسین غفوریان، لیندا یادگاریان حاجی آبادی، سید محمدتقی ساداتی پور، (1401). 'بهینه سازی و مدل سازی حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین با استفاده از نانوکاتالیست TiO2/N/S در حضور نور مرئی در محلول های آبی'، نشریه ارمغان دانش، 27(2)، صص.241-256. magiran.com/p2444106
SA Sadat, L Salimi, H Ghafourian, L Yadegarian Hadji Abadi, SM Taghi Sadatipour, (2022). 'Optimization and Modeling of Tetracycline Antibiotic Removal Using TiO2/N/S Nanocatalyst in the Presence of Visible Light in Aqueous Solutions', Armaghane-danesh, 27(2), pp.241-256. magiran.com/p2444106
سید عبدالمحمد سادات؛ لیدا سلیمی؛ حسین غفوریان؛ لیندا یادگاریان حاجی آبادی؛ سید محمدتقی ساداتی پور. "بهینه سازی و مدل سازی حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین با استفاده از نانوکاتالیست TiO2/N/S در حضور نور مرئی در محلول های آبی". نشریه ارمغان دانش، 27 ،2 ، 1401، 241-256. magiran.com/p2444106
SA Sadat; L Salimi; H Ghafourian; L Yadegarian Hadji Abadi; SM Taghi Sadatipour. "Optimization and Modeling of Tetracycline Antibiotic Removal Using TiO2/N/S Nanocatalyst in the Presence of Visible Light in Aqueous Solutions", Armaghane-danesh, 27, 2, 2022, 241-256. magiran.com/p2444106
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال