به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا چلبیانلو، رضا عبدی، فاطمه نوذری، شهرام وکیلی، (1401). خوشه بندی اختلالات شخصیت مرزی و خودشیفته برمبنای ابعاد سرشت و منش در مردان دچار مصرف مواد، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 16(63)، 121-144. magiran.com/p2444188
Gholamreza Chalabianloo, Reza Abdi, Fatemeh Nozari, Shahram Vakili, (2022). Clustering of Borderline and Narcissistic Personality Disorders Based on Nature and Character Dimensions in Men Drug User, Research on Addiction, 16(63), 121-144. magiran.com/p2444188
غلامرضا چلبیانلو، رضا عبدی، فاطمه نوذری، شهرام وکیلی، خوشه بندی اختلالات شخصیت مرزی و خودشیفته برمبنای ابعاد سرشت و منش در مردان دچار مصرف مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1401؛ 16(63): 121-144. magiran.com/p2444188
Gholamreza Chalabianloo, Reza Abdi, Fatemeh Nozari, Shahram Vakili, Clustering of Borderline and Narcissistic Personality Disorders Based on Nature and Character Dimensions in Men Drug User, Research on Addiction, 2022; 16(63): 121-144. magiran.com/p2444188
غلامرضا چلبیانلو، رضا عبدی، فاطمه نوذری، شهرام وکیلی، "خوشه بندی اختلالات شخصیت مرزی و خودشیفته برمبنای ابعاد سرشت و منش در مردان دچار مصرف مواد"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 16، شماره 63 (1401): 121-144. magiran.com/p2444188
Gholamreza Chalabianloo, Reza Abdi, Fatemeh Nozari, Shahram Vakili, "Clustering of Borderline and Narcissistic Personality Disorders Based on Nature and Character Dimensions in Men Drug User", Research on Addiction 16, no.63 (2022): 121-144. magiran.com/p2444188
غلامرضا چلبیانلو، رضا عبدی، فاطمه نوذری، شهرام وکیلی، (1401). 'خوشه بندی اختلالات شخصیت مرزی و خودشیفته برمبنای ابعاد سرشت و منش در مردان دچار مصرف مواد'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 16(63)، صص.121-144. magiran.com/p2444188
Gholamreza Chalabianloo, Reza Abdi, Fatemeh Nozari, Shahram Vakili, (2022). 'Clustering of Borderline and Narcissistic Personality Disorders Based on Nature and Character Dimensions in Men Drug User', Research on Addiction, 16(63), pp.121-144. magiran.com/p2444188
غلامرضا چلبیانلو؛ رضا عبدی؛ فاطمه نوذری؛ شهرام وکیلی. "خوشه بندی اختلالات شخصیت مرزی و خودشیفته برمبنای ابعاد سرشت و منش در مردان دچار مصرف مواد". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 16 ،63 ، 1401، 121-144. magiran.com/p2444188
Gholamreza Chalabianloo; Reza Abdi; Fatemeh Nozari; Shahram Vakili. "Clustering of Borderline and Narcissistic Personality Disorders Based on Nature and Character Dimensions in Men Drug User", Research on Addiction, 16, 63, 2022, 121-144. magiran.com/p2444188
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال